Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-08-2022 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2022-8864".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2022-8864
Jaargang 2022
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/4.8/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-08-02
Publicatienummer 8864
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
Taal nl
Titel Besluit tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het algeheel verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater aan Waterschap Rijn en IJssel, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit watergang Eefsebeek voor het reinigen van de persleiding van Friesland Campina Lochem naar de RWZI Zutphen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel

Op de kaart