Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2022 gepubliceerd door Waterschap Vallei en Veluwe. De publicatie is van het type vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater en heeft als identifier "wsb-2022-465".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage A Ontwerp watervergunning Bloemkampen|exb-2022-2465
Bijlage B Vergunningaanvraag, formulier|exb-2022-2466
Bijlage C Oplegnotitie_vergunningaanvraag|exb-2022-2467
Bijlage D Inrichtingsplan Bloemkampen|exb-2022-2468
Bijlage E Inrichtingsplan Bl, Dwarsprofielen, kunstwerken|exb-2022-2469
Bijlage F Inrichtingsplan Bl, Techn specificaties cascades|exb-2022-2470
Bijlage H Overzichtskaart|exb-2022-2471
Bijlage I Opruimingskaart|exb-2022-2472
Bijlage J Ontgravingskaart|exb-2022-2473
Bijlage K Waterbouwkundige kaart|exb-2022-2474
Bijlage L Beheer- onderhoudspaden|exb-2022-2475
Bijlage M Recreatieve voorzieningen|exb-2022-2476
Bijlage N Detail perceel Beekweg|exb-2022-2477
Bijlage O Detail parkeerplaats werkschuur|exb-2022-2478
Bijlage P Detail vlonderpad|exb-2022-2479
Bijlage Q Detail brug - Type 1|exb-2022-2480
Bijlage R Detail brug - Type 2|exb-2022-2481
Bijlage S Detail voorde|exb-2022-2482
Bijlage T Dwarsprofielen randsloot|exb-2022-2483
Bijlage U Dwarsprofielen beken|exb-2022-2484
Bijlage V Dwarsprof verlengde beekloop Hierd_beek|exb-2022-2485
Bijlage W Profiel cascade|exb-2022-2486
Bijlage X Principeprofiel oever Oostermheenbeek|exb-2022-2487
Bijlage Y Principe voorb klepduiker Randsloot-Hierd_beek|exb-2022-2488
Bijlage Z Notitie 3 aanvull aanvraag omgevingsvergunning|exb-2022-2489
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Vallei en Veluwe
Gebiedsmarkering (Lijn) Lijn 1
Identifier wsb-2022-465
Jaargang 2022
Maker Waterschap Vallei en Veluwe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/3.20/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2022-01-14
Publicatienummer 465
Rubriek officiële publicatie
Samenvatting Waterschap Vallei en Veluwe is van plan om een vergunning te verlenen voor werkzaamheden tussen Hulshorst, Hierden, Nunspeet en het Veluwemeer.
Subrubriek vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewater
Taal nl
Titel Bekendmaking ontwerp-watervergunning voor werkzaamheden om het gebied Bloemkampen (tussen Hulshorst, Hierden, Nunspeet en het Veluwemeer) te vernatten
Uitgever Waterschap Vallei en Veluwe

Op de kaart