Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2021 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2021-621".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2017-07-01
Jaargang 2021
Maker Waterschap Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-01-20
Regeling CVDR346697_11
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2021-01-21
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland houdende beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Uitgever Waterschap Rivierenland
Verwijzing wsb-2021-621
Volgnummer 621