Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2021 gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2021-5271".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Legger van de regionale waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Geo informatie (waterschap) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Grondslag Waterwet, Artikel 5.1]|[http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458
Grondslag Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, Artikel 4.1 t/m 4.3]|[http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/73978/73978_1.html
Jaargang 2021
Maker Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-04-29
Referentienummer 1683592
Regeling CVDR272999_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Samenvatting Actualisatie legger regionale waterkeringen.
Startdatum 2021-05-07
Taal nl
Titel Legger regionale waterkeringen
Uitgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Verwijzing wsb-2021-5271
Volgnummer 5271