Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-04-2021 gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2021-4367".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Bijlage 2021-006695|exb-2021-21583
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap van Rijnland
Geo informatie (coördinaten) 102938.047 486487.197
Jaargang 2021
Maker Hoogheemraadschap van Rijnland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.17/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 2012PH 2
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-04-13
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beschikkingen | afhandeling
Straatnaam Emauslaan
Taal nl
Titel Publicatie besluit 2021-006695 het graven en hebben van een nieuwe watergang ter plaatse van Emauslaan 2 in Haarlem
Uitgever Hoogheemraadschap van Rijnland
Verwijzing wsb-2021-4367
Volgnummer 4367
Woonplaats Haarlem