Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-02-2021 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2021-2000".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Reactienota leggerwijziging deelgebieden 7 en 8|exb-2021-9849
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Geo informatie (waterschap) Waterschap Drents Overijsselse Delta
Jaargang 2021
Maker Waterschap Drents Overijsselse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/2.14/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-02-22
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Definitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Verwijzing wsb-2021-2000
Volgnummer 2000