Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2021 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (verordening) en heeft als identifier "wsb-2021-12561".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Gebiedsmarkering (Waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 77 Waterschapswet
Grondslag artikel 84 Waterschapswet
Identifier wsb-2021-12561
Jaargang 2021
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/3.12/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2021-10-13
Publicatienummer 12561
Regeling CVDR286384_9
Rubriek officiële publicatie
Startdatum 2021-10-13
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Taal nl
Titel Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010
Uitgever Waterschap Brabantse Delta

Op de kaart