Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Waterschap Hunze en Aa's. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2020-5769".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1-1 overzichtstekeningen 1|exb-2020-27520
Bijlage Bijlage 1-2 overzichtstekeningen 2|exb-2020-27521
Bijlage Bijlage 1-3 overzichtstekeningen 3|exb-2020-27522
Bijlage Bijlage 1-4 overzichtstekeningen 4|exb-2020-27523
Bijlage Bijlage 1-5 overzichtstekeningen 5|exb-2020-27524
Bijlage - Projectplan Beekherstel Witterdiep|exb-2020-27525
Bijlage Bijlage 1-6 DWP en details 1|exb-2020-27526
Bijlage Bijlage 1-7 DWP en details 2|exb-2020-27527
Bijlage Bijlage 1-8 DWP en details 3|exb-2020-27528
Bijlage Bijlage 2-1 Memo Hydrologische toetsing|exb-2020-27529
Bijlage Bijlage 2-2 Geohydrologische analyse|exb-2020-27530
Bijlage Bijlage 2-3 Memo landschap en cultuurhistorie|exb-2020-27531
Bijlage Bijlage 2-4 Archeologisch bureauonderzoek|exb-2020-27532
Bijlage Bijlage 2-5 Vooronderzoek (water)bodem|exb-2020-27533
Bijlage Bijlage 2-6 Quickscan beekherstel|exb-2020-27534
Bijlage Bijlage 2-7 Nader ecologisch onderzoek|exb-2020-27535
Bijlage Bijlage 2-8 Not. broedvogels - gr. weersch.vlinder|exb-2020-27536
Bijlage Bijlage 2-9 Not. effecten herinr.maatregelen|exb-2020-27537
Bijlage Bijlage 2-10 Memo_AERIUS|exb-2020-27538
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Hunze en Aa's
Geo informatie (gemeente) Assen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Hunze en Aa's
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2020
Maker Waterschap Hunze en Aa's
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanOverig-Web-ZM/2.6/xml/MC-DRP-PlanOverig-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2020-06-02
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Plannen | overig
Taal nl
Titel Projectplan Beekherstel Witterdiep
Uitgever Waterschap Hunze en Aa's
Verwijzing wsb-2020-5769
Volgnummer 5769