Projectplan Beekherstel Witterdiep

In het voorliggende projectplan staat beschreven hoe het beekherstel van het Witterdiep, gelegen in De Haar bij Assen, plaatsvindt en welke afwegingen hierbij zijn gemaakt.

Het beekherstel vindt plaats in het kader van de Kaderrichtlijn Water en Waterbergingsopgave 21ste Eeuw opgaven. Dit projectplan beschrijft hoe de beek en het beekdal hersteld worden voor waterberging en verbetering van de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Het ontwerp projectplan, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 2 juni 2020 gedurende 6 weken (tot en met 13 juli 2020) ter inzage. U kunt het ontwerp projectplan en bijbehorende stukken op deze pagina inzien.

Ook kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 het projectplan en bijbehorende stukken inzien op het waterschapshuis, Aquapark 5 te Veendam. Hiervoor dient u in verband met de corona-maatregelen een telefonische afspraak te maken via 0598–693800.

Heeft u een zienswijze, dan kunt u deze tijdens de ter inzage periode schriftelijk indienen bij waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam of via de email waterschap@hunzeenaas.nl, beide mogelijkheden t.a.v. Ingo van Lohuizen.

 

Naar boven