Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2019 gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2019-7927".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Definitief projectplan Hindersteyn|exb-2019-35557
Bijlage Inrichtingsplan Hindersteyn Kom van Langbroek|exb-2019-35558
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Geo informatie (waterschap) Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Jaargang 2019
Maker Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/1.4/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-07-19
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Samenvatting Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 16 juli 2019 het projectplan voor het project “Verbeteren waterkwaliteit Kom van Langbroek, Deelgebied Hindersteyn” definitief heeft vastgesteld.
Taal nl
Titel Vaststelling definitief projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Hindersteyn
Uitgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Verwijzing wsb-2019-7927
Volgnummer 7927