Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-5545".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR386889_2
Citeertitel Reglement voor de Adviescommissies Waterschap Rijn en IJssel
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag Reglement van orde algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel, art. 5;1.1:CVDR272257_1
Identifier wsb-2019-5545
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2019-05-20
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5545
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2019-05-21
Taal nl
Titel Wijziging Reglement voor de Adviescommissies Waterschap Rijn en IJssel
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel