Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2019 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2019-2307".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621886_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Externe bijlage Inkoop- en Aanbestedingsbeleid WSRL 2019|exb-2019-10860
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&g=2018-07-01
Identifier wsb-2019-2307
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2019-02-28
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2307
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 2018153007
Startdatum 2019-03-01
Taal nl
Titel Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019
Uitgever Waterschap Rivierenland