Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2019 gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2019-12634".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit terinzagelegging NEN-normen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Geo informatie (waterschap) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Grondslag Onbekend
Jaargang 2019
Maker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-12-03
Referentienummer 19.041811
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit terinzagelegging NEN-normen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Uitgever Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Verwijzing wsb-2019-12634
Volgnummer 12634