Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2018-4949".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige overheidsinformatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Vergunningaanvraag|exb-2018-31596
Externe bijlage Ontwerpbesluit|exb-2018-31597
Externe bijlage 01- Plantekening Hazenpad Zevenaar |exb-2018-31598
Externe bijlage 02- Plantekening Hazenpad |exb-2018-31599
Externe bijlage 03- Plantekening reconstructie gasleidingnet|exb-2018-31600
Externe bijlage 04- Werkomschrijving verlegging Zevenaar Hazenpad |exb-2018-31601
Externe bijlage 05- Geohydrologisch rapport|exb-2018-31602
Externe bijlage 06- Monitorings- en lozingsadvies|exb-2018-31603
Externe bijlage 07- M.e.r.-beoordelingsbesluit|exb-2018-31604
Externe bijlage 08- Aanmeldnotitie vormvrij m.e.r.-beoordeling |exb-2018-31605
Externe bijlage 09- Archeologisch rapport|exb-2018-31606
Externe bijlage 10- Natuurtoets aanleg kabels en leiding|exb-2018-31607
Externe bijlage 11- Geotechnisch rapport|exb-2018-31608
Externe bijlage 12- Overzicht werkstrook en zakelijkrecht aanleg|exb-2018-31609
Geo informatie (coördinaten) 199787 438633
Identifier wsb-2018-4949
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6923PD
Publicatiedatum 2018-05-24
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4949
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Helhoek
Taal nl
Titel Ontwerpbesluit  ter inzage voor grondwateronttrekkingen t.b.v. het verleggen van elektriciteitskabels en een gastransportleiding door Liander parallel aan het Hazenpad te Zevenaar voor het project ViA15
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Groessen