Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-03-2018 gepubliceerd door Waterschap Limburg. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2018-2304".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Limburg
Externe bijlage ontwerp projectplan Venraysch Broek|exb-2018-15480
Externe bijlage ontwerp projectplan Spurkt|exb-2018-15481
Externe bijlage Bijlage Venraysch Broek|exb-2018-15482
Externe bijlage Bijlage Spurkt|exb-2018-15483
Externe bijlage WL overzicht|exb-2018-15484
Externe bijlage tekening|exb-2018-15485
Externe bijlage tekening|exb-2018-15486
Externe bijlage tekening|exb-2018-15487
Externe bijlage ontwerp leggerbesluit|exb-2018-15488
Grondslag artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet;1.0:c:BWBR0025458&artikel=5.4&lid=1&g=2017-01-01
Identifier wsb-2018-2304
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-03-14
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2304
Publicerende organisatie Waterschap Limburg
Taal nl
Titel Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Loobeek deelgebieden Venraysch Broek en De Spurkt met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger
Uitgever Waterschap Limburg
Waterschapsnaam Waterschap Limburg