Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2018-2194".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR608633_1
Citeertitel Verkeersbesluit Oude IJssel
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag wet Scheepvaartverkeerswet;1.0:c:BWBR0004364&g=2015-01-01
Grondslag kb Binnenvaartpolitiereglement;1.0:c:BWBR0003628&g=2017-01-01
Grondslag amvb Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;1.0:c:BWBR0006309&g=2011-05-25
Identifier wsb-2018-2194
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-03-09
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2194
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2018-03-10
Taal nl
Titel Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent het varen om de Oude IJssel Verkeersbesluit Oude IJssel
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel