Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2018 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-12845".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR364533_4
Citeertitel Algemene regels Keur 2015
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Externe bijlage Ondertekend besluit|exb-2018-75218
Externe bijlage Nota van inspraak herziening algemene regels|exb-2018-75219
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag Algemene wet bestuursrecht;1.0:v:BWBR0005537
Identifier wsb-2018-12845
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-12-31
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 12845
Publicerende organisatie Waterschap Aa en Maas
Referentienummer Geen.
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Besluit “Tweede partiële herziening Algemene regels Waterschap Aa en Maas”
Uitgever Waterschap Aa en Maas