Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-10-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2018-10627".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige overheidsinformatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Vastgesteld ontwerp Archiefverordening 2018|exb-2018-62788
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2018-10627
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-10-26
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10627
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Terinzagelegging ontwerp Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel