Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2017-5461".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage jaarverslaggeving 2016 ter inzage vanaf 190617 |exb-2017-25552
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2017-5461
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-06-19
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5461
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Jaarverslaggeving 2016
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel