Tervisielegging en verkrijgbaarstelling Jaarverslaggeving 2016

Met ingang van maandag 19 juni 2017 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de Jaarverslaggeving 2016, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2017.

De jaarverslaggeving ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.

Wilt u een geprint exemplaar van de jaarverslaggeving ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 351.

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

 

Naar boven