Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2016 gepubliceerd door Waterschap Noorderzijlvest. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-7431".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 233307 570694
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Noorderzijlvest
Externe bijlage 994_vergunning|exb-2016-30264
Externe bijlage 994_tekening|exb-2016-30265
Identifier wsb-2016-7431
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 9761VJ 36
Publicatiedatum 2016-09-14
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7431
Publicerende organisatie Waterschap Noorderzijlvest
Straatnaam Eekhoornstraat
Taal nl
Titel Watervergunning voor het herstellen van de dekkingsmanco van een gastransportleiding nabij Eekhoornstraat 36 te Eelde.
Uitgever Waterschap Noorderzijlvest
Woonplaats Eelde