Watervergunning voor het herstellen van de dekkingsmanco van een gastransportleiding nabij Eekhoornstraat 36 te Eelde.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 september tot en met 25 oktober 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen.

Bezwaar maken

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. (Eddi) Ottens, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.

 

Naar boven