Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-07-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2016-5865".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Bevoegdhedenregister|exb-2016-24175
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2016-5865
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-07-18
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5865
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waterschap Rijn en IJssel 2016
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel