Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2016 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2016-4868".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Projectplan|exb-2016-20676
Externe bijlage Reactienota|exb-2016-20677
Externe bijlage Definitief besluit|exb-2016-20678
Externe bijlage Situering projectgebied|exb-2016-20679
Externe bijlage Inrichtingsschets|exb-2016-20680
Geo informatie (gemeente) Winterswijk
Identifier wsb-2016-4868
Jaargang 2016
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2016-06-20
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4868
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Herinrichting Wehmerbeek, traject Den Harden’
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel