Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2016 gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2016-4823".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Geo informatie (coördinaten) 130337 447582
Identifier wsb-2016-4823
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 3403NJ 44
Publicatiedatum 2016-06-16
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4823
Publicerende organisatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Referentienummer 1072222
Samenvatting Watervergunning (RAAM) voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering en watergang op de locatie Groene Dijk 44 in de gemeente IJsselstein.
Straatnaam Groene dijk
Taal nl
Titel HDSR – watervergunning (RAAM) voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering en watergang - Groene Dijk 44 in IJsselstein (code KEUR_1065037)
Uitgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Woonplaats IJsselstein