HDSR – watervergunning (RAAM) voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering en watergang - Groene Dijk 44 in IJsselstein (code KEUR_1065037)

Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het leggen van een lagedrukgasleiding bij een waterkering en watergang. Op de locatie Groene Dijk 44 in de gemeente IJsselstein. Dit besluit is verzonden op 16 juni 2016.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 17 juni 2016 tot en met 29 juli 2016 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website http://www.hdsr.nl/vergunningen/.

 

 

Houten , 16 juni 2016

Naar boven