Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-10-2015 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2015-8193".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage exb-2015-27451
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Identifier wsb-2015-8193
Jaargang 2015
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2015-10-19
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8193
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel