Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019
 
Met ingang van maandag 19 oktober 2015 ligt ter inzage en is verkrijgbaar de begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019, in verband met de behandeling hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 november 2015.
 
De begroting c.a. ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 in Doetinchem.
Wilt u een geprint exemplaar van de begroting c.a. ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350 of (0314) 369 358.
 

Namens deze,

drs. H.Th.M. Pieper,

dijkgraaf

Naar boven