Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2016, 13Verdrag

4 (1944) Nr. 12

A. TITEL

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;

(met Bijlagen)

Chicago, 7 december 1944

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is bij Koninklijk besluit van 3 juni 1947 bekendgemaakt in Stb. H 165. Zie ook Trb. 1959, 45.

In dat Stb. H 165 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 6, in artikel 3, sub a, eerste regel, dient het woord „aincraft” te worden vervangen door „aircraft”.

Op blz. 6, in artikel 4, tweede regel, dient het woord „Convenion” te worden vervangen door „Convention”.

Op blz. 8, in artikel 5, eerste regel, dient het woord „privillege” te worden vervangen door „privilege”.

Op blz. 28, in artikel 33, tweede regel, dient het woord „renderend” te worden vervangen door „rendered”.

Op blz. 28, in artikel 33, zevende regel, dient het woord „persuant” te worden vervangen door „pursuant”.

Op blz. 28, in artikel 35, sub a, achtste regel, dient het woord „tot” te worden vervangen door „to”.

Op blz. 32, in artikel 39, sub a, tweede regel, dient het woord „airworhiness” te worden vervangen door „airworthiness”.

Op blz. 36, in artikel 45, vijfde regel, dient het woord „Chicage” te worden vervangen door „Chicago”.

Op blz. 40, in artikel 49, sub k, eerste regel, dient het woord „wih” te worden vervangen door „with”.

Op blz. 40, in artikel 50, sub a, vierde regel, dient het woord „theerafter” te worden vervangen door „thereafter”.

Op blz. 42, in artikel 50, sub b, eerste regel, dient het woord „transpor” te worden vervangen door „transport”.

Op blz. 44, in artikel 54, sub f, tweede regel, dient het woord „en” te worden vervangen door „and”.

Op blz. 48, in artikel 56, derde regel, dient het woord „bij” te worden vervangen door „by”.

Op blz. 50, in artikel 62, eerste regel, dient het woord „Essembly” te worden vervangen door „Assembly”.

Op blz. 58, in artikel 75, vierde regel, dient het woord „pursant” te worden vervangen door „pursuant”.

Op blz. 62, in artikel 83, in de subtitel, dient het woord „arangements” te worden vervangen door „arrangements”.

Op blz. 70, in artikel 95, sub a, vierde regel, dient het woord „contracing” te worden vervangen door „contracting”.

Bij een Protocol van 24 september 1968 is een authentieke Franse en Spaanse tekst aan de tot dusver alleen bestaande authentieke Engelse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 30 september 1977 is een authentieke Russische tekst aan de bestaande authentieke Engelse, Franse en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 29 september 1995 is een authentieke Arabische tekst aan de bestaande authentieke Engelse, Franse, Russische en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 1 oktober 1998 is een authentieke Chinese tekst aan de bestaande authentieke Arabische, Engelse, Franse, Russische en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Voor de Bijlagen bij het Verdrag als bedoeld in artikel 54, onderdeel l, zie rubriek J van Trb. 1999, 108 en de rubrieken B van Trb. 2009, 48,Trb. 2010, 259 en Trb. 2012, 126.1 De Bijlagen zijn sindsdien een aantal keren gewijzigd.2


Bijlagen3

Bijlage 1

Op 25 februari 2013 en 3 maart 2014 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 1 aangenomen.

Bijlage 2

Op 7 maart 2012 en 25 februari 2013 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 2 aangenomen.

Bijlage 3

Op 27 februari 2013 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 3 aangenomen.

Bijlage 4

Op 27 februari 2013 en 3 maart 2014 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 4 aangenomen.

Bijlage 6

Op 7 maart 2012, 25 februari 2013 en 3 maart 2014 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 6, deel I, II en III, aangenomen.

Bijlage 7

Op 7 maart 2012 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 7 aangenomen.

Bijlage 8

Op 25 februari 2013 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 8 aangenomen.

Bijlage 9

Op 18 juni 2012, 20 november 2013 en 12 juni 2015 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 9 aangenomen.

Bijlage 10

Op 7 maart 2012 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 10, deel I, aangenomen. Op 27 februari 2013 en 3 maart 2014 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 10 aangenomen.

Bijlage 11

Op 7 maart 2012 en 25 februari 2013 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 11 aangenomen.

Bijlage 13

Op 25 februari 2013 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 13 aangenomen.

Bijlage 14

Op 27 februari 2013 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 14, deel I en II, aangenomen. Op 3 maart 2014 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 14, deel II, aangenomen. Op 4 maart 2015 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 14, deel I, aangenomen.

Bijlage 15

Op 1 maart 2013 en 3 maart 2014 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 15 aangenomen.

Bijlage 16

Op 3 maart 2014 heeft de Raad een wijziging van Bijlage 16, deel I en II, aangenomen.

Bijlage 17

Op 13 november 2012 en 26 februari 2014 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 17 aangenomen.

Bijlage 18

Op 27 februari 2013 en 2 maart 2015 heeft de Raad wijzigingen van Bijlage 18 aangenomen.


C. VERTALING

De vertaling van het Verdrag is bij Koninklijk besluit van 3 juni 1947 bekendgemaakt in Stb. H 165.

Voor de vertaling in het Nederlands van het Verdrag, bijgewerkt tot en met het Protocol van 21 juni 1961, zie Trb. 1973, 109.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1954, 18.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie de rubrieken E en F van Trb. 1954, 18 en, laatstelijk, Trb. 2012, 126.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 2010, 259 en Trb. 2012, 126.

Bijlage 1

De wijziging van Bijlage 1 van 25 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013. De wijziging van Bijlage 1 van 3 maart 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 13 november 2014.

Bijlage 2

De wijziging van Bijlage 2 van 7 maart 2012 is op 16 juli 2012 in werking getreden en van toepassing sinds 15 november 2012. De wijziging van Bijlage 2 van 25 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 13 november 2014.

Bijlage 3

De wijziging van Bijlage 3 van 27 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013, met uitzondering van de paragrafen 2.3.1. sub e en 4.1.5.2.c sub 1 uit bijlage 3, waarvoor 13 november 2014 als datum is vastgelegd.

Bijlage 4

De wijziging van Bijlage 4 van 27 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013. De wijziging van Bijlage 4 van 3 maart 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 13 november 2014.

Bijlage 6

De wijziging van Bijlage 6, deel I, II en III, van 7 maart 2012 is op 16 juli 2012 in werking getreden en van toepassing sinds 15 november 2012. De wijziging van Bijlage 6, deel I, II en III, van 25 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013, met uitzondering van bepalingen inzake de classificatie van naderingsprocedures, waarvoor 13 november 2014 als datum is vastgesteld. De wijziging van Bijlage 6, deel I, II en III, van 3 maart 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 13 november 2014.

Bijlage 7

De wijziging van Bijlage 7 van 7 maart 2012 is op 16 juli 2012 in werking getreden en van toepassing sinds 15 november 2012.

Bijlage 8

De wijziging van Bijlage 8 van 25 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013.

Bijlage 9

De wijziging van Bijlage 9 van 18 juni 2012 is op 29 oktober 2012 in werking getreden en van toepassing sinds 28 februari 2013. De wijziging van Bijlage 9 van 20 november 2013 is op 29 maart 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 29 juli 2014. De wijziging van Bijlage 9 van 12 juni 2015 is op 25 oktober 2015 in werking getreden en zal van toepassing zijn vanaf 25 februari 2016.

Bijlage 10

De wijziging van Bijlage 10, deel I, van 7 maart 2012 is op 16 juli 2012 in werking getreden en van toepassing sinds 15 november 2012. De wijziging van Bijlage 10 van 27 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013, met uitzondering van bepalingen inzake de classificatie van naderingsprocedures, waarvoor 13 november 2014 als datum is vastgesteld. De wijziging van Bijlage 10 van 3 maart 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 13 november 2014.

Bijlage 11

De wijziging van Bijlage 11 van 7 maart 2012 is op 16 juli 2012 in werking getreden en van toepassing sinds 15 november 2012. De wijziging van Bijlage 11 van 25 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013.

Bijlage 13

De wijziging van Bijlage 13 van 25 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013.

Bijlage 14

De wijziging van Bijlage 14, deel I, van 27 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013, met uitzondering van het aspect inzake classificatie van naderingsprocedures, waarvoor 13 november 2014 als datum is vastgelegd. De wijziging van Bijlage 14, deel II, van 27 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013. De wijziging van Bijlage 14, deel II, van 3 maart 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 13 november 2014. De wijziging van Bijlage 14, deel I, van 4 maart 2015 is op 13 juli 2015 in werking getreden en zal van toepassing zijn vanaf 10 november 2016.

Bijlage 15

De wijziging van Bijlage 15 van 1 maart 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013. De wijziging van Bijlage 15 van 3 maart 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 13 november 2014.

Bijlage 16

De wijziging van Bijlage 16, deel I, van 3 maart 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 1 januari 2015 voor de elementen betreffende de geluidscertificatie van luchtvaartuigen en sinds 13 november 2014 betreffende de ontwikkeling van operatieprocedures voor luchtvaartuigen ter bestrijding van geluidshinder. De wijziging van Bijlage 16, deel II, van 3 maart 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 1 januari 2015.

Bijlage 17

De wijziging van Bijlage 17 van 13 november 2012 is op 15 maart 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 15 juli 2013. De wijziging van Bijlage 17 van 26 februari 2014 is op 14 juli 2014 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2014.

Bijlage 18

De wijziging van Bijlage 18 van 27 februari 2013 is op 15 juli 2013 in werking getreden en van toepassing sinds 14 november 2013. De wijziging van Bijlage 18 van 2 maart 2015 is op 13 juli 2015 in werking getreden en zal van toepassing zijn vanaf 12 november 2015.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45, Trb. 1962, 149, Trb. 1967, 201, Trb. 1973, 109, Trb. 1985, 45, Trb. 1996, 32, Trb. 1999, 108, Trb. 2009, 48 en Trb. 2012, 126.

Uitgegeven de achtste februari 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft ingevolge artikel 38 van het Verdrag de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie kennis gegeven van de verschillen tussen de Nederlandse voorschriften en werkwijzen en de bepalingen van de Bijlagen. De verschillen liggen ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bibliotheek Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

X Noot
2

De geconsolideerde tekst van de Bijlagen 1 tot en met 18, geldend per 1 januari 2015, ligt ter inzage bij:

  • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bibliotheek Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Plesmanweg 1-6, Den Haag; en

  • het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Verdragen, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.

X Noot
3

De tekst van de wijzigingen ligt ter inzage bij:

  • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bibliotheek Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Plesmanweg 1-6, Den Haag; en

  • het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Verdragen, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.