Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2010
Nr. 259

Gepubliceerd op 14 oktober 2010 09:014 (1944) Nr. 10

A. TITEL

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;

(met Bijlagen)

Chicago, 7 december 1944

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is bij Koninklijk besluit van 3 juni 1947 bekendgemaakt in Stb. H 165. Zie ook Trb. 1959, 45.

Bij een Protocol van 24 september 1968 is een authentieke Franse en Spaanse tekst aan de tot dusver alleen bestaande authentieke Engelse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 30 september 1977 is een authentieke Russische tekst aan de bestaande authentieke Engelse, Franse en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 29 september 1995 is een authentieke Arabische tekst aan de bestaande authentieke Engelse, Franse, Russische en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 1 oktober 1998 is een authentieke Chinese tekst aan de bestaande authentieke Arabische, Engelse, Franse, Russische en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Voor de Bijlagen bij het Verdrag als bedoeld in artikel 54, onderdeel 1, zie rubriek J van Trb. 1999, 108 en rubriek B van Trb. 2009, 48.


Wijziging Bijlage 1

Op 2 maart 2009 heeft de Raad tijdens de vijfde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 1 aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 2

Op 4 maart 2009 heeft de Raad tijdens de zesde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 2 aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 4

Op 4 maart 2009 heeft de Raad tijdens de zesde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 4 aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 6, deel I, II en III

Op 2 maart 2009 heeft de Raad tijdens de vijfde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 6, deel I, II en III, aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 8

Op 4 maart 2009 heeft de Raad tijdens de zesde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 8 aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 9

Op 9 maart 2009 heeft de Raad tijdens de achtste vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 9 aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 10

Op 6 maart 2009 heeft de Raad tijdens de zevende vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 10 aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 11

Op 2 maart 2009 heeft de Raad tijdens de vijfde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 11 aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 13

Op 2 maart 2009 heeft de Raad tijdens de vijfde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 13 aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 14, deel I en II

Op 4 maart 2009 heeft de Raad tijdens de zesde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 14, deel I en II, aangenomen.1)

Wijziging Bijlage 15

Op 4 maart 2009 heeft de Raad tijdens de zesde vergadering van zijn 186e zitting een wijziging van Bijlage 15 aangenomen.1)

C. VERTALING

De vertaling van het Verdrag is bij Koninklijk besluit van 3 juni 1947 bekendgemaakt in Stb. H 165.

Voor de vertaling in het Nederlands van het Verdrag, bijgewerkt tot en met het Protocol van 21 juni 1961, zie Trb. 1973, 109.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1954, 18.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2009, 48.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1954, 18.


Wijziging Bijlage 1

De wijziging van Bijlage 1 van 2 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009, met uitzondering van paragrafen 1.2.4.2 en 1.2.8.2 die vanaf 18 november 2010 van toepassing zullen zijn.

Wijziging Bijlage 2

De wijziging van Bijlage 2 van 4 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009.

Wijziging Bijlage 4

De wijziging van Bijlage 4 van 4 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009, met uitzondering van paragraaf 2.4.4 die vanaf 18 november 2010 van toepassing zal zijn.

Wijziging Bijlage 6, deel I, II en III

De wijziging van Bijlage 6, deel I, van 2 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009, met uitzondering van paragrafen 3.3.1 – 3.3.4 en 8.7.3.1 – 8.7.3.4 met betrekking tot veiligheidsbeheer die vanaf 18 november 2010 van toepassing zullen zijn.

De wijziging van Bijlage 6, deel II, van 2 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en zal vanaf 18 november 2010 van toepassing zijn.

De wijziging van Bijlage 6, deel III, van 2 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009, met uitzondering van paragrafen 1.3.1 – 1.3.7 met betrekking tot veiligheidsbeheer die vanaf 18 november 2010 van toepassing zullen zijn.

Wijziging Bijlage 8

De wijziging van Bijlage 8 van 4 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en zal vanaf 18 november 2010 van toepassing zijn voor wat betreft de bepalingen inzake het staatsveiligheidsprogramma en vanaf 14 november 2013 voor wat betreft de bepalingen inzake veiligheidsbeheersystemen.

Wijziging Bijlage 9

De wijziging van Bijlage 9 van 9 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009.

Wijziging Bijlage 10

De wijziging van Bijlage 10 van 6 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009.

Wijziging Bijlage 11

De wijziging van Bijlage 11 van 2 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009.

Wijziging Bijlage 13

De wijziging van Bijlage 13 van 2 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009, met uitzondering van paragrafen 3.2, Hoofdstuk 8: Noot, 8.2, 8.4, 8.6, en Aanhangsel F met betrekking tot veiligheidsbeheer die vanaf 18 november 2010 van toepassing zullen zijn.

Wijziging Bijlage 14, deel I en II

De wijziging van Bijlage 14, deel I, van 4 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009, met uitzondering van paragrafen 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 en 1.5.4 die vanaf 18 november 2010 van toepassing zullen zijn.

De wijziging van Bijlage 14, deel II, van 4 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009.

Wijziging Bijlage 15

De wijziging van Bijlage 15 van 4 maart 2009 is op 20 juli 2009 in werking getreden en van toepassing sinds 19 november 2009.

J. VERWIJZINGEN

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45, Trb. 1962, 149, Trb. 1967, 201, Trb. 1973, 109, Trb. 1985, 45, Trb. 1996, 32, Trb. 1999, 108 en Trb. 2009, 48.

Uitgegeven de veertiende oktober 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De tekst van de wijziging ligt ter inzage bij:

  • het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bibliotheek van de Hoofddirectie Juridische Zaken, Koningskade 4, Kamer A 05.44, Den Haag;

  • het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bibliotheek Inspectie Verkeer en Waterstaat, Saturnusstraat 50, Kamer B.102, Hoofddorp; en

  • het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Verdragen, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl