Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1999, 108Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, met bijlagen;

Chicago, 7 december 1944

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is bij Koninklijk besluit van 3 juni 1947 bekendgemaakt in Stb. H 165. Zie ook Trb. 1959, 45.

Bij een Protocol van 24 september 1968 is een authentieke Franse en Spaanse tekst aan de tot dusver alleen bestaande authentieke Engelse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 30 september 1977 is een authentieke Russische tekst aan de bestaande authentieke Engelse, Franse en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 29 september 1995 is een authentieke Arabische tekst aan de bestaande authentieke Engelse, Franse, Russische en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 1 oktober 1998 is een authentieke Chinese tekst aan de bestaande authentieke Arabische, Engelse, Franse, Russische en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Voor de bijlagen bij het Verdrag als bedoeld in artikel 54(1), onderdeel (l), zie rubriek J hieronder.

C. VERTALING

De vertaling van het Verdrag is bij Koninklijk besluit van 3 juni 1947 bekendgemaakt in Stb. H 165.

Voor de vertaling in het Nederlands van het Verdrag, bijgewerkt tot en met het Protocol van 21 juni 1961; zie Trb. 1973, 109.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1954, 18.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45, Trb. 1962, 149 en Trb. 1985, 45.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45, Trb. 1962, 149, Trb. 1967, 201, Trb. 1973, 109 en Trb. 1985, 45.

Behalve de aldaar genoemde staten heeft nog de volgende staat overeenkomstig artikel 92(b) van het Verdrag aan de regering van de Verenigde Staten van Amerika mededeling gedaan van zijn toetreding:

West-Samoa 21 november 1996

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45 en Trb. 1962, 149.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1954, 18.

De Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft in verband met het weer uitoefenen van de soevereiniteit over Hong Kong door de Volksrepubliek China op 11 juni 1997 de depositaris medegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van Hong Kong tot 1 juli 1997 internationale verantwoordelijkheid draagt en dat na die datum deze verantwoordelijkheid ophoudt te bestaan.

De Regering van de Volksrepubliek China heeft op 3 juni 1997 de depositaris medegedeeld dat het Verdrag met ingang van 1 juli 1997 van toepassing is op Hong Kong (Special Administrative Region)1.

I. OPZEGGING

Zie Trb. 1962, 149.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45, Trb. 1962, 149, Trb. 1967, 201, Trb. 1973, 109 en Trb. 1985, 45.

Verwijzingen

Voor het op 26 juni 1944 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationale Gerechtshof zie ook Trb. 1997, 106.

Voor het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op vaartuigen zie ook Trb. 1998, 210.

Voor de op 25 september 1956 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst inzake gezamenlijke financiering van bepaalde diensten voor luchtvaartnavigatie in Groenland en de Faröer zie ook, laatstelijk, Trb. 1990, 191.

Voor de op 25 september 1956 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst inzake gezamenlijke financiering van bepaalde diensten voor luchtvaartnavigatie in IJsland zie ook, laatstelijk, Trb. 1990, 202.

Voor het op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Herziene Internationale Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom zie ook Trb. 1996, 308.

Wijzigingen

Voor het op 6 oktober 1980 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot invoeging van artikel 83bis in het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1998, 211.

Voor het op 10 mei 1984 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot invoeging van artikel 3bis in het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1999, 6.

Op 29 september 1995 is te Montreal tot stand gekomen het Protocol betreffende de authentieke tekst in vijf talen van het onderhavige Verdrag, waarvan de Engelse en Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1996, 262.

Op 1 oktober 1998 is te Montreal tot stand gekomen het Protocol betreffende de authentieke tekst in zes talen van het onderhavige Verdrag, waarvan de Engelse en Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1999, 48.

Bijlagen

Na de totstandkoming van het onderhavige Verdrag zijn nog bijlagen als bedoeld in artikel 54(1), onderdeel (l), van het Verdrag tot stand gekomen.

De tekst van de bijlagen is niet afgedrukt in het Tractatenblad, maar ligt ter inzage bij de Rijksluchtvaartdienst (RLD).

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de bijlagen zullen zijn bekendgemaakt in het gehele Koninkrijk op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 1999

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

EVELINE HERFKENS


XNoot
1

Onder de volgende verklaring:

„The execution of Chapter 18 must not, as a principle, prejudice the sovereignty of the People's Republic of China".

XNoot
1

In Trb. 1996, 32 is hier ten onrechte nummer „20" vermeld.

XNoot
2

In Trb. 1996, 32 is hier ten onrechte nummer „19" vermeld.