Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1996, 32Verdrag

A. TITEL

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;

Chicago, 7 december 1944

B. TEKST

De Engelse tekst van het Verdrag is bij Koninklijk besluit van 3 juni 1947 bekendgemaakt in Stb. H 165. Zie ook Trb. 1959, 45.

Bij een Protocol van 24 september 1968 is een authentieke Franse en Spaanse tekst aan de tot dusver alleen bestaande authentieke Engelse tekst van het Verdrag toegevoegd.

Bij een Protocol van 30 september 1977 is een authentieke Russische tekst aan de bestaande authentieke Engelse, Franse en Spaanse tekst van het Verdrag toegevoegd.

C. VERTALING

De vertaling van het Verdrag is bij Koninklijk besluit van 3 juni 1947 bekendgemaakt in Stb. H 165.

Voor de vertaling in het Nederlands van het Verdrag, bijgewerkt tot en met het Protocol van 21 juni 1961, zie Trb. 1973, 109.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1954, 18.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45, Trb. 1962, 149 en Trb. 1985, 45.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45, Trb. 1962, 149, Trb. 1967, 201, Trb. 1973, 109 en Trb. 1985, 45.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten overeenkomstig artikel 92(b) van het Verdrag aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika mededeling gedaan van hun toetreding:

de Salomonseilanden11 april 1985
de Cookeilanden20 augustus 1986
de Marshalleilanden18 maart 1988
Micronesia27 september 1988
San Marino13 mei 1989
Bhutan17 mei 1989
Mongolië 7 september 1989
de Duitse Democratische Republiek1 2 april 1990
Belize 7 december 1990
Albanië28 maart 1991
Namibië30 april 1991
Litouwen 8 januari 1992
Estland24 januari 1992
Kroatië 9 april 1992
Slovenië 9 april 1992
Moldavië 1 juni 1992
Armenië18 juni 1992
Letland13 juli 1992
Oekraïne10 augustus 1992
Kazachstan21 augustus 1992
Azerbeidzjan 9 oktober 1992
Oezbekistan13 oktober 1992
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië10 december 1992
Bosnië-Herzegowina13 januari 1993
Kirgizië25 februari 1993
de Tsjechische Republiek 4 maart 1993
Slowakije15 maart 1993
Turkmenistan15 maart 1993
Wit-Rusland 4 juni 1993
Tadzjikistan 3 september 1993
Eritrea17 september 1993
Georgië21 januari 1994
Palau 4 oktober 1995

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45 en Trb. 1962, 149.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1954, 18.

I. OPZEGGING

Zie Trb. 1962, 149.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1954, 18, Trb. 1959, 45, Trb. 1962, 149, Trb. 1967, 201, Trb. 1973, 109 en Trb. 1985, 45.

Verwijzingen

Voor de op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Overeenkomst inzake de doortocht van internationale luchtdiensten zie ook Trb. 1996, 33.

Voor het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationale Gerechtshof zie ook Trb. 1987, 114.

Voor het op 13 februari 1946 te Londen tot stand gekomen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties zie ook Trb. 1994, 210.

Voor het op 21 november 1947 te New York tot stand gekomen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 211.

Voor het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen zie ook, laatstelijk, Trb. 1988, 46.

Voor de op 25 september 1956 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst inzake gezamenlijke financiering van bepaalde diensten voor luchtvaartnavigatie in Groenland en de Faröer zie ook, laatstelijk, Trb. 1990, 20.

Voor de op 25 september 1956 te Genève tot stand gekomen Overeenkomst inzake gezamenlijke financiering van bepaalde diensten voor de luchtvaartnavigatie in IJsland zie ook, laatstelijk, Trb. 1990, 19.

Voor het op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Herziene Internationale Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom zie ook Trb. 1988, 22.

Wijzigingen

Voor het op 27 mei 1947 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot invoeging van artikel 93bis in het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 34.

Voor het op 14 juni 1954 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van artikel 45 van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 35.

Voor het op 14 juni 1954 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de artikelen 48a, 49e en 61 van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 36.

Voor het op 21 juni 1961 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van artikel 50a van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 37.

Voor het op 15 september 1962 te Rome tot stand gekomen Protocol tot wijziging van artikel 48a van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 38.

Voor het op 24 september 1968 te Buenos Aires tot stand gekomen Protocol betreffende de authentieke tekst in drie talen van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 39.

Voor het op 12 maart 1971 te New York tot stand gekomen Protocol tot wijziging van artikel 50a van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 40.

Voor het op 7 juli 1971 te Wenen tot stand gekomen Protocol betreffende een wijziging van artikel 56 van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 41.

Voor het op 16 oktober 1974 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van artikel 50a van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 42.

Voor het op 30 september 1977 te Montreal tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 43.

Voor het op 30 september 1977 te Montreal tot stand gekomen Protocol betreffende de authentieke tekst in vier talen van het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 44.

Voor het op 6 oktober 1980 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot invoeging van artikel 83bis in het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 45.

Voor het op 10 mei 1984 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot invoeging van artikel 3bis in het onderhavige Verdrag zie ook Trb. 1996, 46.

De tekst van het Verdrag is voorts gewijzigd en aangevuld bij de volgende Protocollen:

– het op 6 oktober 1989 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van artikel 56 van het onderhavige Verdrag (Engelse en Franse tekst alsmede de vertaling in het Nederlands in Trb. 1989, 180; zie ook Trb. 1996, 47);

– het op 26 oktober 1990 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van artikel 50a van het onderhavige Verdrag (Engelse en Franse tekst alsmede de vertaling in het Nederlands in Trb. 1991, 19; zie ook Trb. 1996, 48).

Uitgegeven de negende februari 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Naar aanleiding van de toetreding van de Duitse Democratische Republiek tot het onderhavige Verdrag hebben de regeringen van de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland op 9 mei 1990 verklaard dat “the adherence of the German Democratic Republic to the Chicago Convention and its acceptance of the IASTA shall in no way affect Quadripartite rights and responsibilities relating to Berlin and the corresponding related agreements, decisions and practices".