53 (1995) Nr. 3

A. TITEL

Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, voor de Nederlandse Antillen, en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot wijziging van artikel VIII van het Verdrag van 1948 met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, zoals van toepassing op de Nederlandse Antillen;

Washington, 10 oktober 1995

B. TEKST

De Engelse tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1995, 273.

C. VERTALING

Zie Trb. 1995, 273.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1997, 6.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1997, 6.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1997, 6.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol, dat vanaf 30 december 1996 alleen voor de Nederlandse Antillen gold, vanaf 10 oktober 2010 voor Nederland (het Caribische deel), Curaçao en Sint Maarten.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1995, 273.

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen;

Washington, 29 april 1948

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 185

Uitgegeven de zeventiende maart 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven