30 (1948) Nr. 8

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen;

Washington, 29 april 1948

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Stb. J 80.

Zie ook de rubrieken J van Trb. 1955, 124 en Trb. 1966, 183.

Voor wijziging van artikel VIII van het Verdrag zie rubriek J van Trb. 1995, 273.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1955, 124.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1955, 124, Trb. 1956, 108, Trb. 1987, 185, Trb. 1993, 200 en Trb. 2007, 45.

Het Verdrag is niet, zoals ten onrechte vermeld in Trb. 2007, 45, voor Nederland buiten werking getreden op 31 december 1992, maar op 31 december 1993.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1955, 124, Trb. 1956, 108, Trb. 1966, 183, Trb. 1987, 185, Trb. 1993, 200, Trb. 1997, 5 en Trb. 2007, 45.

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven