A. TITEL

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, voor de Nederlandse Antillen, en de Verenigde Staten van Amerika tot wijziging van artikel VIII van het Verdrag van 1948 met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, zoals van toepassing op de Nederlandse Antillen;

Washington, 10 oktober 1995

B. TEKST

De tekst van het Protocol is geplaatst in Trb. 1995, 273.

C. VERTALING

Zie Trb. 1995, 273.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 20 mei 1996 (Kamerstukken II 1995/96, 24 723 (R 1572), nr. 1) is het Protocol in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Buitenlandse Zaken H. A. F. M. O. VAN MIERLO.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is op 24 juni 1996 verleend.

E. BEKRACHTIGING

Het Protocol is bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zijn in overeenstemming met artikel II, eerste lid, op 30 december 1996 te 's-Gravenhage uitgewisseld.

G. INWERKINGTREDING

Het Protocol is ingevolge artikel II, eerste lid, op 30 december 1996 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor de Nederlandse Antillen.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1995, 273.

Voor het op 24 april 1948 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen zie ook Trb. 1997, 5.

Uitgegeven de negende januari 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven