Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 17

Gepubliceerd op 30 januari 2014 09:0016 (1979) Nr. 6

A. TITEL

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterend radioactief afval;

Parijs, 29 mei 1979

B. TEKST

De Franse tekst van de in brieven vervatte overeenkomst is geplaatst in Trb. 1979, 116.

De Nederlandse en de Franse tekst van de wijzigingsovereenkomst van 9 februari 2009 zijn geplaatst in Trb. 2009, 41.

De Nederlandse en de Franse tekst van de Overeenkomst van 20 april 2012 zijn geplaatst in Trb. 2012, 93.

C. VERTALING

Zie Trb. 1979, 116.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1981, 208 en Trb. 2010, 210.


Artikel 1 van de Wet van 6 november 2013 (Stb. 2013, 463) luidt als volgt:


„Artikel 1

De op 20 april 2012 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen, waarvan de Nederlandse en Franse tekst zijn geplaatst in Tractatenblad 2012, 93, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland.”.

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Economische Zaken H.G.J. KAMP en de Minister van Buitenlandse Zaken F.C.G.M. TIMMERMANS.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2012/2013, 2013/2014, 33671; Kamerstukken I 2013/2014, 33671; Hand. I 2013/2014, 33671.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1981, 208 en Trb. 2010, 210.


De bepalingen van de Overeenkomst van 20 april 2012 zijn ingevolge artikel 10 op 1 januari 2014 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de Overeenkomst, evenals de in de brieven vervatte overeenkomst van 29 mei 1979 en de wijzigingsovereenkomst van 9 februari 2009, alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1979, 116, Trb. 2009, 41, Trb. 2010, 210 en Trb. 2012, 93.

Verbanden

De in de brieven vervatte overeenkomst is gewijzigd door:

Titel

:

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen;

Parijs, 9 februari 2009

Tekst

:

Trb. 2009, 41 (Nederlands en Frans)

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 210

Overige verwijzingen

Titel

:

Statuut van het Internationaal Gerechtshof;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 128

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 83

Uitgegeven de dertigste januari 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl