13 (1957) Nr. 23

A. TITEL

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

(met Bijlagen)

Rome, 25 maart 1957

B. TEKST

De Franse tekst van het Verdrag, met Bijlagen, is geplaatst in Trb. 1957, 74; de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1957, 91.

Het Verdrag, met Bijlagen, is verschillende malen gewijzigd. Voor de wijzigingsverdragen, zie rubriek J van de aan het Verdrag gewijde Tractatenbladen en rubriek B van Trb. 2007, 116.

Het Verdrag is gewijzigd bij het Verdrag van 13 december 2007. Voor de Nederlandse tekst van het Verdrag, zoals gewijzigd, zie Trb. 2008, 51. Voor correcties van het Verdrag van 13 december 2007, zie Trb. 2010, 43 en Trb. 2010, 174.

Voor de Nederlandse tekst van het Protocol tot wijziging van 23 juni 2010, zie Trb. 2010, 245.

Voor de Nederlandse tekst van het Besluit tot wijziging van 29 oktober 2010, zie Trb. 2011, 47.

Voor de Nederlandse tekst van het Besluit tot wijziging van 25 maart 2011, zie Trb. 2011, 143.

Voor de Nederlandse tekst van het Besluit tot wijziging van 11 juli 2012, zie Trb. 2012, 181.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1957, 249, Trb. 1962, 104 en Trb. 2012, 181.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1957, 74, rubriek F van Trb. 1976, 78 en rubriek E van Trb. 2007, 116.

Besluit van 25 maart 2011

Zie Trb. 2012, 181.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

 

16-07-12

R

01-05-13

   

Bulgarije

 

06-08-12

R

01-05-13

   

Cyprus

 

03-07-12

R

01-05-13

   

Denemarken

 

07-05-12

R

01-05-13

   

Duitsland

 

27-09-12

R

01-05-13

   

Estland

 

07-09-12

R

01-05-13

   

Finland

 

29-05-12

R

01-05-13

   

Frankrijk

 

02-04-12

R

01-05-13

   

Griekenland

 

17-04-12

R

01-05-13

   

Hongarije

 

19-04-12

R

01-05-13

   

Ierland

 

01-08-12

R

01-05-13

   

Italië

 

25-09-12

R

01-05-13

   

Letland

 

24-05-12

R

01-05-13

   

Litouwen

 

06-07-12

R

01-05-13

   

Luxemburg

 

24-07-12

R

01-05-13

   

Malta

 

10-10-12

R

01-05-13

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland:

           

 – in Europa

 

20-09-12

R

01-05-13

   

 – Bonaire

 

       

 – Sint Eustatius

 

       

 – Saba

 

       

– Aruba

 

       

– Curaçao

 

       

– Sint Maarten

 

       

Oostenrijk

 

30-07-12

R

01-05-13

   

Polen

 

13-11-12

R

01-05-13

   

Portugal

 

06-02-12

R

01-05-13

   

Roemenië

 

11-07-12

R

01-05-13

   

Slovenië

 

17-10-11

R

01-05-13

   

Slowakije

 

13-06-12

R

01-05-13

   

Spanje

 

15-06-12

R

01-05-13

   

Tsjechië

 

23-04-13

R

01-05-13

   

Verenigd Koninkrijk

 

12-11-12

R

01-05-13

   

Zweden

 

15-06-12

R

01-05-13

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1957, 249, Trb. 1962, 104, Trb. 1976, 78, Trb. 1995, 76, Trb. 2007, 116, Trb. 2010, 40, Trb. 2011, 47, Trb. 2011, 143 en Trb. 2012, 181.

Het Besluit van 25 maart 2011 is ingevolge artikel 2 op 1 mei 2013 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Besluit alleen voor Nederland (het Europese deel), als lidstaat van de Europese Unie.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1957, 74, Trb. 1957, 91, Trb. 1957, 249, Trb. 1962, 104, Trb. 1976, 78, Trb. 1981, 129, Trb. 1982, 13, Trb. 1983, 55, Trb. 1985, 26, Trb. 1986, 28, Trb. 1987, 116, Trb. 1995, 76, Trb. 1998, 13, Trb. 2003, 150, Trb. 2004, 120, Trb. 2007, 116, Trb. 2010, 40, Trb. 2011, 47, Trb. 2011, 143 en Trb. 2012, 181.

Verbanden

Het Verdrag is aangevuld door:

Titel

:

Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland;

Brussel, 2 februari 2012

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 195

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 200

     

Titel

:

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds;

Brussel, 26 februari 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 13

Uitgegeven de zeventiende mei 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven