41 (1950) Nr. 6

A. TITEL

Luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Israël;

(met Bijlage)

Jeruzalem, 23 oktober 1950

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van de overeenkomst, met Bijlage, zijn bij Koninklijk Besluit bekendgemaakt in Stb. K 529.

Voor de Engelse tekst van de wijziging van de Bijlage, zie rubriek J van Trb. 1994, 240.

Voor de Nederlandse en de Engelse tekst van de wijziging van de overeenkomst, zie rubriek J van Trb. 2000, 55.


Op 12 februari 2013 zijn te ’s-Gravenhage notulen vastgesteld tot wijziging van de Bijlage bij de overeenkomst.

De Engelse tekst van deze Vastgestelde Notulen luidt als volgt:


Agreed Minutes

Amending the Annex to the Air Transport Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the Kingdom of The Netherlands

The Aeronautic Authorities of the Kingdom of the Netherlands and of the State of Israel (hereinafter: “the sides”);

Recalling the Air Transport Agreement between the Government the Kingdom of the Netherlands and the Government of the State of Israel signed on 23 October, 1950 (hereinafter: “the Agreement”);

Having considered the Annex to the Agreement as amended by the MOU’s between the Government of The Netherlands and the State of Israel signed on 4 October 1994 and on 27 November 1997;

Recalling the Agreement between the European Community and the State of Israel on certain aspects of air services signed on 9 December 2008;

Having considered the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between The European Union and its Member States, and The Government of The State of Israel initialled on 30 July, 2012;

Recognizing the need to further develop air services between the State of Israel and The Kingdom of The Netherlands;

Have agreed as follows:

Article 1

The Annex to the Agreement shall be amended as follows:

  • a. Paragraphs 1 and 2 shall be replaced with the following text:

    “Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes”.

  • b. Paragraphs 3 to 7 shall be deleted.

  • c. Whereever the wording “designated air carrier” appears in the Annex it shall be replaced with the wording “designated air carriers”.

Article 2

This Agreed Minutes shall be applied from the date of its signature in accordance with Article VII (8) to the Agreement.

For the Aeronautical Authority of the State of Israel, ISHAY DON-YEHIYA Director, International Relations & Air Transport Division Civil Aviation Authority of Israel (CAAI)

For the For the Aeronautical Authority of The Kingdom of the Netherlands, ALPHONS DANIËLS


D. PARLEMENT

Zie de rubrieken J van Trb. 1956,78 en Trb. 2002, 97.


De Vastgestelde Notulen van 12 februari 2013 behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Zie rubriek G van Trb. 1956, 78, rubriek J van Trb. 2002, 97 en rubriek G van Trb. 2012, 133.


De bepalingen van de Vastgestelde Notulen van 12 februari 2013 zijn ingevolge artikel VIII van de Overeenkomst op 19 februari 2013 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de Vastgestelde Notulen alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1956, 78, Trb. 1994, 240, Trb. 2000, 55, Trb. 2002, 97 en Trb. 2012, 133.

Verbanden

De Luchtvaartovereenkomst, met Bijlage, wordt grotendeels vervangen door:

     

Titel

:

Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds;

Luxemburg, 10 juni 2013

Tekst

:

Trb. 2013, 102 (Nederlands)


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de Vastgestelde Notulen van 12 februari 2013 zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven