41 (1950) Nr. 5

A. TITEL

Luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Israël;

(met Bijlage)

Jeruzalem, 23 oktober 1950

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van de overeenkomst, met Bijlage, zijn bij Koninklijk Besluit bekendgemaakt in Stb. K 529.

Voor de Engelse tekst van de wijziging van de Bijlage, zie rubriek J van Trb. 1994, 240.

Voor de Nederlandse en de Engelse tekst van de wijziging van de overeenkomst, zie rubriek J van Trb. 2000, 55.

D. PARLEMENT

Zie de rubrieken J van Trb. 1956, 78 en Trb. 2002, 97.

G. INWERKINGTREDING

Zie de rubrieken J van Trb. 1956, 78 en Trb. 2002, 97.


Op 9 december 2008 is te Brussel de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten tot stand gekomen. De bepalingen van deze Overeenkomst zijn op 4 november 2009 in werking getreden. Door de inwerkingtreding van deze Overeenkomst wordt de te Jeruzalem gesloten bilaterale overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Israël, met Bijlage, van 23 oktober 1950, als volgt gewijzigd.

Ingevolge artikel 1, tweede lid, van de Overeenkomst van 9 december 2008 zal, wanneer in de tekst van de bilaterale overeenkomst, met Bijlage, wordt verwezen naar onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden, dit worden begrepen als een verwijzing naar onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie.

Ingevolge artikel 1, derde lid, van de Overeenkomst van 9 december 2008 zal, wanneer in de tekst van de bilaterale overeenkomst, met Bijlage, wordt verwezen naar luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen van het Koninkrijk der Nederlanden, dit worden begrepen als een verwijzing naar de door het Koninkrijk der Nederlanden aangewezen luchtvervoerders of luchtvaartmaatschappijen.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Overeenkomst van 9 december 2008 hebben de bepalingen van artikel 2, tweede en derde lid, van deze Overeenkomst voorrang op de overeenkomstige bepalingen van respectievelijk de artikelen II en VI van de bilaterale overeenkomst.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Overeenkomst van 9 december 2008 vormen de bepalingen van artikel 3, tweede lid, van deze Overeenkomst een aanvulling op de overeenkomstige bepalingen van artikel IV van de bilaterale overeenkomst.

Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Overeenkomst van 9 december 2008 vormen de bepalingen van artikel 4, tweede lid, van deze Overeenkomst een aanvulling op de overeenkomstige bepalingen van Punt 7 van de Bijlage bij de bilaterale overeenkomst.

Ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Overeenkomst van 9 december 2008 worden de bepalingen in de bilaterale overeenkomst, met Bijlage, die niet verenigbaar zijn met artikel 5, eerste lid, van de Overeenkomst van 9 december 2008 niet toegepast.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1956, 78, Trb. 1994, 240, Trb. 2000, 55 en Trb. 2002, 97.

Verbanden

De overeenkomst, met Bijlage, is aangevuld door:

Titel

:

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten;

Brussel, 9 december 2008

Tekst

:

Pb. EU L 90 van 2 april 2009, blz. 9-19

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart;

Chicago, 7 december 1944

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 126

Uitgegeven de derde augustus 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. ROSENTHAL

Naar boven