Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2012, 5Verdrag

12 (1973) Nr. 4

A. TITEL

Protocol betreffende zeelieden-vluchtelingen;

’s-Gravenhage, 12 juni 1973

B. TEKST

De Franse en de Engelse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1973, 122.

C. VERTALING

Zie Trb. 1973, 122.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1975, 22 en Trb. 1986, 49.

Artikel 1 van de Wet van 17 mei 2010 (Stb. 2010, 348) luidt als volgt:


„Artikel 1

De volgende verdragen worden goedgekeurd met het oog op het voornemen de toepassing ervan uit te breiden tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

(…)

  • 75. Protocol betreffende zeelieden-vluchtelingen; ’s-Gravenhage, 12 juni 1973 (Trb. 1973, 122); (…).”.

Deze Wet is gecontrasigneerd door de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties A. TH. B. BIJLEVELD-SCHOUTEN.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2008/2009, 2009/2010, 32047; Hand. II 2009/2010, 32047; Kamerstukken I 2009/2010, 32047 en 31954; Hand. I 2009/2010, 32047.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1973, 122 en rubriek H van Trb. 1975, 22.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Australië

 

10-12-73

R

30-03-75

   

België

 

22-03-77

R

22-03-77

   

Bosnië en Herzegovina

 

01-10-93

VG

06-03-92

   

Canada

 

09-01-75

R

30-03-75

   

Denemarken

 

24-01-74

R

30-03-75

   

Duitsland

 

13-08-75

R

13-08-75

   

Frankrijk

 

16-07-75

R

16-07-75

   

Italië

 

23-02-81

R

23-02-81

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

 

23-09-76

R

23-09-76

   

Marokko

 

18-09-74

R

30-03-75

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland:

           

 – in Europa

 

09-10-73

R

30-03-75

   

 – Bonaire

 

18-10-10

R

16-01-11

   

 – Sint Eustatius

 

18-10-10

R

16-01-11

   

 – Saba

 

18-10-10

R

16-01-11

   

– Aruba

 

01-01-86

R

01-04-86

   

– Curaçao

 

   

– Sint Maarten

 

   

Noorwegen

 

12-02-74

R

30-03-75

   

Slovenië

 

16-06-93

VG

25-06-91

   

Verenigd Koninkrijk

 

12-11-74

R

30-03-75

   

Zweden

 

25-09-73

R

30-03-75

   

Zwitserland

 

30-12-74

R

30-03-75

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Belize (< 21-09-1981)

05-05-1975

21-09-1981

Britse Maagdeneilanden

30-03-1975

 

Brunei (< 01-01-1984)

15-04-1975

01-01-1984

Dominica (< 03-11-1978)

15-04-1975

03-11-1978

Falklandeilanden

30-03-1975

 

Guernsey

30-03-1975

 

Jersey

30-03-1975

 

Man

30-03-1975

 

Montserrat

30-03-1975

 

Saint Lucia (< 22-02-1979)

30-03-1975

22-02-1979

Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979)

30-03-1975

27-10-1979

Salomonseilanden (< 07-07-1978)

05-05-1975

07-07-1978

Seychelles (< 29-06-1976)

30-03-1975

29-06-1976

Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha

30-03-1975

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Frankrijk, 16 juli 1975

France does not consider itself bound by the provisions of article 2 and declares that any disputes relating to the interpretation or application of the Protocol which cannot be settled by other means may be referred to the International Court of Justice only with the agreement of all the parties to the dispute.

Italië, 23 februari 1981

Italy confirms the validity of the reservations it made when depositing the instrument of acceptance of the Agreement relating to refugee seamen, adopted in The Hague on 23 November 1957.

Marokko, 18 september 1974

In the event of a dispute, any recourse to the International Court of Justice must be based on the consent of all interested parties.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 oktober 2010

The Kingdom of the Netherlands consisted of three parts: the Netherlands, the Netherlands Antilles and Aruba. The Netherlands Antilles consisted of the islands of Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius and Saba.

With effect from 10 October 2010, the Netherlands Antilles ceased to exist as a part of the Kingdom of the Netherlands. Since that date, the Kingdom consists of four parts: the Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten.

Curaçao and Sint Maarten enjoy internal self-government within the Kingdom, as Aruba and, up to 10 October 2010, the Netherlands Antilles do. The other islands of the Netherlands Antilles – Bonaire, Sint Eustatius and Saba – are administratively integrated in the Netherlands, forming “the Caribbean part of the Netherlands”.

These changes constitute a modification of the internal constitutional relations within the Kingdom of the Netherlands. The Kingdom of the Netherlands will accordingly remain the subject of international law with which agreements are concluded.

The […] Protocol, that applied until now only to the European part of the Netherlands and Aruba, [is] declared applicable to the Caribbean part of the Netherlands. The Government of the Netherlands is responsible for implementing […] the Protocol.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1975, 22 en Trb. 1986, 49.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol, dat vanaf 1 april 1986 voor Nederland (het Europese deel) en Aruba gold, vanaf 16 januari 2011 voor Nederland (het Europese en het Caribische deel) en Aruba.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1973, 122 en Trb. 1986, 49.

Verbanden

Het Protocol dient tot aanvulling van:

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen;

’s-Gravenhage, 23 november 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 4

Overige verwijzingen

Titel

:

Statuut van het Internationaal Gerechtshof;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 1997, 106

     

Titel

:

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen;

Genève, 28 juli 1951

Laatste Trb.

:

Trb. 1995, 136

     

Titel

:

Protocol betreffende de status van vluchtelingen;

New York, 31 januari 1967

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 203

Uitgegeven de zesde januari 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL