Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2010, 334Verdrag

12 (2003) Nr. 3

A. TITEL1)

Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen;

Straatsburg, 28 januari 2003

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 2003, 60.

C. VERTALING

Zie Trb. 2005, 46.

In dat Tractatenblad dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 1, in de titel, dient „van racistische of xenofobische aard” te worden vervangen door „van racistische en xenofobische aard”.

D. PARLEMENT

Artikel 1 en 2 van de Rijkswet van 20 mei 2010 ( Stb. 2010, 214) luiden als volgt:


„Artikel 1

Het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen, waarvan de Engelse tekst is geplaatst in Tractatenblad 2003, 60, en de vertaling in het Nederlands is geplaatst in Tractatenblad 2005, 46, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Artikel 2

Goedgekeurd wordt dat bij de binding van het Koninkrijk aan het in artikel 1 genoemde Protocol voor het gehele Koninkrijk het volgende voorbehoud wordt gemaakt:

Aan de in artikel 6, eerste lid, van het Protocol neergelegde verplichting tot strafbaarstelling van de ontkenning, grove bagatellisering, goedkeuring of rechtvaardiging van genocide en misdaden tegen de menselijkheid wordt gevolg gegeven voor zover die gedragingen aanzetten tot haat, discriminatie of geweld wegens ras of godsdienst.”.

Deze Rijkswet is gecontrasigneerd door de Minister van Justitie E. M. H. HIRSCH BALLIN en de Minister van Buitenlandse Zaken M. J. M. VERHAGEN.

Voor de behandeling in de Staten-Generaal zie Kamerstukken II 2008/2009, 2009/2010, 31838 (R1874); Hand. II 2009/2010, blz. 5240; Kamerstukken I 2008/2009, 2009/2010, 31838 (R1874); Hand. I 2009/2010, blz.1221.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2003, 60. Toetreding is voorzien in artikel 11 van het Protocol.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

26-05-03

26-11-04

R

01-03-06

   

Armenië

28-01-03

12-10-06

R

01-02-07

   

België

28-01-03

         

Bosnië en Herzegovina

09-02-05

19-05-06

R

01-09-06

   

Canada

08-07-05

         

Cyprus

19-01-05

23-06-05

R

01-03-06

   

Denemarken

11-02-04

21-06-05

R

01-03-06

   

Duitsland

28-01-03

         

Estland

28-01-03

         

Finland

28-01-03

         

Frankrijk

28-01-03

10-01-06

R

01-05-06

   

Griekenland

28-01-03

         

IJsland

09-10-03

         

Kroatië

26-03-03

04-07-08

R

01-11-08

   

Letland

05-05-04

14-02-07

R

01-06-07

   

Liechtenstein

17-11-08

         

Litouwen

07-04-05

12-10-06

R

01-02-07

   

Luxemburg

28-01-03

         

Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek

14-11-05

14-11-05

R

01-03-06

   

Malta

28-01-03

         

Moldavië

25-04-03

         

Montenegro

07-04-05

03-03-10

R

01-07-10

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

28-01-03

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

22-07-10

R

01-11-10

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Noorwegen

29-04-08

29-04-08

R

01-08-08

   

Oekraïne

08-04-05

21-12-06

R

01-04-07

   

Oostenrijk

30-01-03

         

Polen

21-07-03

         

Portugal

17-03-03

24-03-10

R

01-07-10

   

Roemenië

09-10-03

16-07-09

R

01-11-09

   

Servië

07-04-05

14-04-09

R

01-08-09

   

Slovenië

26-02-04

08-09-04

R

01-03-06

   

Zuid-Afrika

04-04-08

         

Zweden

28-01-03

         

Zwitserland

09-10-03

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Denemarken, 21 juni 2005

In accordance with Article 3, paragraphs 2 and 3, of the Protocol, the Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the right to fully or to partially refrain from criminalising acts covered by Article 3, paragraph 1.

In accordance with Article 5, paragraph 2, letter b, of the Protocol, the Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the right to fully or to partially refrain from criminalising acts covered by Article 5, paragraph 1.

In accordance with Article 6, paragraph 2, letter b, of the Protocol, the Government of the Kingdom of Denmark declares that Denmark reserves the right to fully or to partially refrain from criminalising acts covered by Article 6, paragraph 1.

Pursuant to Article 14 of the Protocol, Denmark declares, until further notice, the Protocol will not apply to the Feroe Islands and Greenland.

Frankrijk, 10 januari 2006

In accordance with Article 6, paragraph 1, of the Protocol, France interprets the terms “international court established by relevant international instruments and whose jurisdiction is recognised by that Party” (Article 6, paragraph 1) as being any international criminal jurisdiction explicitely recognised as such by the French authorities and established under its domestic law.

Kroatië, 4 juli 2008

Pursuant to Article 3, paragraph 2, of the Additional Protocol, the Republic of Croatië reserves the right not to attach criminal liability to conduct as defined by paragraph 1 of Article 3 of the Additional Protocol, where racist and xenophobic material as defined in Article 2, paragraph 1, of the Additional Protocol advocates, promotes or incites discrimination that is not associated with hatred or violence.

Litouwen, 12 oktober 2006

In accordance with Article 6, paragraph 2, subparagraph a, and Article 12, paragraph 3, of the Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, the Republic of Lithuania states that criminal liability for denial or gross minimisation arises if it has been commited “with the intent to incite hatred, discrimination or violence against any indivdual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of the factors”.

Montenegro, 3 maart 2010

In accordance with Article 6, paragraph 2, item b, and Article 12, paragraph 3, of the Additional Protocol, Montenegro requires that the denial or the gross minimization, approval or justification of acts constituting genocide or crimes against humanity, be committed with the intent to incite hatred, discrimination or violence against an individual or group of individuals based on race, color, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as pretext for any of these factors, or otherwise.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 22 juli 2010

The Kingdom of the Netherlands will comply with the obligation to criminalise the denial, gross minimisation, approval or justification of genocide or crimes against humanity laid down in Article 6, paragraph 1, of the Protocol where such conduct incites hatred, discrimination or violence on the grounds of race or religion.

Noorwegen, 29 april 2008

In accordance with Article 3, paragraph 3 of the Protocol, Norway reserves the right not to apply paragraph 1 to those cases of discrimination for which, due to established principles in its national legal system concerning freedom of expression, it cannot provide for effective remedies as referred to in the said paragraph 2.

In accordance with Article 5, paragraph 2 b of the Protocol, Norway reserves the right not to apply paragraph 1 of this Article, except for hatred offences.

In accordance with Article 6, paragraph 2 b of the Protocol, Norway reserves the right not to apply paragraph 1 of this Article, except for hatred offences.

Oekraïne, 21 december 2006

In accordance with Article 6, paragraph 2, subparagraph a, of the Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, Ukraine declares that it shall require that denial or gross minimization referred to in paragraph 1 of that Article is committed with the intention to provoke hatred, discrimination or violence against any person or group of persons based on signs of race, colour, national or ethnic origin as well as faith if they are used as a reason for any of those actions.

Roemenië, 16 juli 2009

In accordance with Article 5, paragraph 2.b, of the Additional Protocol, Romania reserves the right not to apply the provisions of Article 5, paragraph 1, of the Additional Protocol concerning racist and xenophobic motivated insult.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 10, eerste lid, op 1 maart 2006 in werking getreden.

Voor de staten die na 1 maart 2006 hun instemming door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking brengen, treedt het Protocol ingevolge artikel 10, tweede lid, in werking op de eerste dag van de maand na het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum van ondertekening zonder voorbehoud ten aanzien van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring of van de nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

Het Protocol is ingevolge artikel 10, tweede lid, voor het Koninkrijk der Nederlanden op 1 november 2010 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Protocol alleen voor Nederland (het Europese deel).

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46.

Verbanden

Titel

:

Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken;

Boedapest, 23 november 2001

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 10

Overige verwijzingen

Titel

:

Statuut van de Raad van Europa;

Londen, 5 mei 1949

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 146

     

Titel

:

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Rome, 4 november 1950

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 204

     

Titel

:

Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Rome, 4 november 2000

Laatste Trb.

:

Trb. 2005, 184

     

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 248

Uitgegeven de vierentwintigste december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


XNoot
1)

In voorgaande Tractatenbladen is ten onrechte „van racistische of xenofobische aard” in de titel gebruikt.