Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2007, 146Verdrag

A. TITEL

Statuut van de Raad van Europa;

Londen, 5 mei 1949

B. TEKST

De tekst van het Statuut is afgedrukt in Stb. J 341.

De tekst van het Statuut tot en met de tiende wijziging is geplaatst in Trb. 1975, 70. Voor de latere wijzigingen, zie de rubrieken J van Trb. 1977, 16, Trb. 1978, 44, Trb. 1979, 40, Trb. 1989, 15 en 94, Trb. 1990, 179, Trb. 1991, 63, Trb. 1992, 11 en 111, Trb. 1993, 117, Trb. 1994, 27, Trb. 1995, 8, 94 en 217, Trb. 1996, 1, 117 en 355 en Trb. 2003, 83 en de rubrieken B van Trb. 2005, 48 en Trb. 2007, 36.


Bij akte van 11 mei 2007 heeft de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa te Straatsburg verklaard dat, in overeenstemming met artikel 41, onderdeel d, van het Statuut, een wijziging van artikel 26 is goedgekeurd naar aanleiding van de toetreding van Montenegro tot de Raad van Europa. De Engelse en de Franse tekst van deze akte luiden als volgt:

Certificate of the Secretary General of the Council of Europe

Whereas paragraph d of Article 41 of the Statute of the Council of Europe provides that amendments to Articles 23–35, 38 and 39 which have been approved by the Committee of Ministers and the Consultative Assembly shall come into force on the date of the certificate of the Secretary General, transmitted to the governments of members, certifying that they have been so approved,

The Secretary General hereby certifies as follows:

1. The Committee of Ministers, by the adoption on 9 May 2007 of Resolution CM/Res (2007)7 fixing the number of Representatives of Montenegro in the Parliamentary Assembly, approved the amendment to Article 26 of the Statute, the text of which is set out below;

2. The Parliamentary Assembly had approved the same amendment on 17 April 2007 (Opinion No. 261 (2007));

3. Both organs of the Council of Europe having thus approved it, the amendment come into force this 11th day of May 2007, being the date of this certificate, transmitted on the same date to the governments of members.

The amended text of Article 26 is worded as follows:

‘‘Members shall be entitled to the number of Representatives given below:

Albania 4
Andorra 2
Armenia 4
Austria 6
Azerbaijan 6
Belgium 7
Bosnia and Herzegovina 5
Bulgaria 6
Croatia 5
Cyprus 3
Czech Republic 7
Denmark 5
Estonia 3
Finland 5
France18
Géorgie 5
Germany18
Greece 7
Hungary 7
Iceland 3
Ireland 4
Italy18
Latvia 3
Liechtenstein 2
Lithuania 4
Luxembourg 3
Malta 3
Moldova 5
Monaco 2
Montenegro 3
Netherlands 7
Norway 5
Poland12
Portugal 7
Romania10
Russia18
San Marino 2
Serbia and Montenegro 7
Slovak Republic 5
Slovenia 3
Spain12
Sweden 6
Switzerland 6
‘the former Yugoslav Republic of Macedonia’ 3
Turkey12
Ukraine12
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland18’’

DONE at Strasbourg, this 11th day of May 2007.

TERRY DAVIS

Secretary General


Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:

1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 9 mai 2007 la Résolution CM/Res(2007)7, qui fixe le nombre de Représentants du Monténégro à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous;

2. L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 17 avril 2007 (Avis no 261 (2007));

3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 11 mai 2007, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit:

«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:

Albanie 4
Andorre 2
Arménie 4
Autriche 6
Azerbaïdjan 6
Belgique 7
Bosnie-Herzégovine 5
Bulgarie 6
Croatie 5
Chypre 3
République tchèque 7
Danemark 5
Estonie 3
Finlande 5
France18
Georgia 5
Allemagne18
Grèce 7
Hongrie 7
Islande 3
Irlande 4
Italie18
Lettonie 3
Liechtenstein 2
Lituanie 4
Luxembourg 3
Malte 3
Moldova 5
Monaco 2
Monténégro 3
Pays-Bas 7
Norvège 5
Pologne12
Portugal 7
Roumanie10
Russie18
Saint-Marin 2
Serbie et Monténégro 7
République slovaque 5
Slovénie 3
Espagne12
Suède 6
Suisse 6
‹l’ex-République yougoslave de Macédoine› 3
Turquie12
Ukraine12
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord18»

FAIT à Strasbourg, le 11 mai 2007

TERRY DAVIS

Secrétaire Général


C. VERTALING

Zie Stb. 341.

De vertaling in het Nederlands van het Statuut tot en met de tiende wijziging is geplaatst in Trb. 1975, 70. Zie ook de rubrieken J van Trb. 1977, 16, Trb. 1978, 44, Trb. 1979, 40, Trb. 1989, 15 en 94, Trb. 1990, 179, Trb. 1991, 63, Trb. 1992, 11 en 111, Trb. 1993, 117, Trb. 1994, 27, Trb. 1995, 8, 94 en 217, Trb. 1996, 1, 117 en 355 en Trb. 2003, 83 en de rubrieken C van Trb. 2005, 48 en Trb. 2007, 36.


De vertaling van de akte van 11 mei 2007 luidt als volgt:

Akte van de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa

Overwegend dat lid d van artikel 41 van het Statuut van de Raad van Europa bepaalt dat wijzigingen van de artikelen 23–35, 38 en 39, welke door het Comité van Ministers en de Raadgevende Vergadering zijn goedgekeurd, in werking treden op de datum van de akte van de Secretaris-Generaal, overgelegd aan de Regeringen van de Leden en houdende verklaring dat deze wijzigingen aldus zijn goedgekeurd,

De Secretaris-Generaal verklaart bij dezen als volgt:

1. Het Comité van Ministers heeft, op 9 mei 2007 aanvaard hebbend Resolutie CM/Res(2007)7 tot vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van Montenegro in de Parlementaire Vergadering, de wijziging van artikel 26 van het Statuut goedgekeurd, waarvan de tekst hieronder is weergegeven;

2. De Parlementaire Vergadering heeft deze wijziging op 17 april 2007 goedgekeurd (Opinie 261 (2007));

3. De aldus door beide organen van de Raad van Europa goedgekeurde wijziging treedt in werking op 11 mei 2007, datum van deze akte, welke is overgelegd aan de Regeringen van de Leden.

De gewijzigde tekst van artikel 26 luidt als volgt:

„De Leden hebben recht op het volgende aantal vertegenwoordigers:

Albanië 4
Andorra 2
Armenië 4
Oostenrijk 6
Azerbeidzjan 6
België 7
Bosnië en Herzegovina 5
Bulgarije 6
Kroatië 5
Cyprus 3
De Tsjechische Republiek 7
Denemarken 5
Estland 3
Finland 5
Frankrijk18
Georgië 5
Duitsland18
Griekenland 7
Hongarije 7
IJsland 3
Ierland 4
Italië18
Letland 3
Liechtenstein 2
Litouwen 4
Luxemburg 3
Malta 3
Moldavië 5
Monaco 2
Montenegro 3
Nederland 7
Noorwegen 5
Polen12
Portugal 7
Roemenië10
Rusland18
San Marino 2
Servië 7
De Slowaakse Republiek 5
Slovenië 3
Spanje12
Zweden 6
Zwitserland 6
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 3
Turkije12
Oekraïne12
Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland18’’

GEDAAN te Straatsburg op 11 mei 2007.

TERRY DAVIS

Secretaris-Generaal


D. PARLEMENT

Zie Trb. 1951, 85.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1951, 85.

PartijOnder-tekeningRatificatieType*InwerkingOpzeggingBuitenwerking
Albanië 13-07-95T13-07-95  
Andorra 10-11-94T10-11-94  
Armenië 25-01-01T25-01-01  
Azerbeidzjan 25-01-01T25-01-01  
België05-05-4908-08-49R08-08-49  
Bosnië-Herzegovina 24-04-02T24-04-02  
Bulgarije 07-05-92T07-05-92  
Cyprus 24-05-61T24-05-61  
Denemarken05-05-4914-07-49R03-08-49  
Duitsland 13-07-50T13-07-50  
Estland 14-05-93T14-05-93  
Finland 05-05-89T05-05-89  
Frankrijk05-05-4904-08-49R04-08-49  
Georgië 27-04-99T27-04-99  
Griekenland 09-08-49T09-08-49  
Hongarije 06-11-90T06-11-90  
Ierland05-05-4902-08-49R03-08-49  
IJsland 07-03-50T07-03-50  
Italië05-05-4903-08-49R03-08-49  
Kroatië 06-11-96T06-11-96  
Letland 10-02-95T10-02-95  
Liechtenstein 23-11-78T23-11-78  
Litouwen 14-05-93T14-05-93  
Luxemburg05-05-4903-08-49R03-08-49  
Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek 09-11-95T09-11-95  
Malta 29-04-65T29-04-65  
Moldavië 13-07-95T13-07-95  
Monaco 05-10-04T05-10-04  
Montenegro 11-05-07T11-05-07  
Nederlanden, het Koninkrijk der05-05-49     
– Nederland 05-08-49R05-08-49  
– Aruba   
– Ned. Antillen   
Noorwegen05-05-4930-07-49R03-08-49  
Oekraïne 09-11-95T09-11-95  
Oostenrijk 16-04-56T16-04-56  
Polen 26-11-91T26-11-91  
Portugal 22-09-76T22-09-76  
Roemenië 07-10-93T07-10-93  
Russische Federatie 28-02-96T28-02-96  
San Marino 16-11-88T16-11-88  
Servië 03-04-03T03-04-03  
Slovenië 14-05-93T14-05-93  
Slowakije 30-06-93T30-06-93  
Spanje 24-11-77T24-11-77  
Tsjechië 30-06-93T30-06-93  
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) 21-02-91T21-02-91 01-01-93
Turkije 13-04-50T13-04-50  
Verenigd Koninkrijk, het05-05-4926-07-49R03-08-49  
Zweden05-05-4920-07-49R03-08-49  
Zwitserland 06-05-63T06-05-63  

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Stb. J. 448 en Trb. 1951, 85.

Zie voor de inwerkingtreding van de besluiten tot wijziging Trb. 1971, 23 en 94, Trb. 1975, 70, Trb. 1977, 16, Trb. 1978, 44, Trb. 1979, 40, Trb. 1989, 15 en 94, Trb. 1990, 179, Trb. 1991, 63, Trb. 1992, 11 en 111, Trb. 1993, 117, Trb. 1994, 27, Trb. 1995, 8, 94 en 217, Trb. 1996, 1, 117 en 355 en Trb. 2003, 83, Trb. 2005, 48 en Trb. 2007, 36.


De wijziging van het Statuut van 11 mei 2007 is op diezelfde dag in werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1951, 85, Trb. 1961, 144, Trb. 1965, 185, Trb. 1970, 37, Trb. 1971, 23 en 94, Trb. 1972, 170, Trb. 1975, 70, Trb. 1977, 16, Trb. 1978, 44, Trb. 1979, 40, Trb. 1989, 15 en 94 en Trb. 2005, 48.  

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijziging van het Statuut zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijftiende augustus 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN