A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen;

Washington, 29 april 1948

B. TEKST

De tekst van het Verdrag is bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1949 bekendgemaakt in Stb. J 80.

Vergelijk ook de rubrieken J van Trb. 1955, 124 en Trb. 1966, 183 en rubriek J hieronder.

Voor wijziging van artikel VIII van het Verdrag zie rubriek J hieronder.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1955, 124.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1955, 124.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1955, 124, Trb. 1956, 108, Trb. 1987, 185 en Trb. 1993, 200.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1956, 108.

I. OPZEGGING

Zie Trb. 1987, 185.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1955, 124, Trb. 1956, 108, Trb. 1966, 183, Trb. 1987, 185 en Trb. 1993, 200.

Op 10 oktober 1995 is te Washington tot stand gekomen het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, voor de Nederlandse Antillen, en de Verenigde Staten van Amerika tot wijziging van artikel VIII van het Verdrag van 1948 met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen, zoals van toepassing op de Nederlandse Antillen. De tekst van dat Protocol is geplaatst in Trb. 1995, 273; zie ook Trb. 1997, 6.

Uitgegeven de negende januari 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

Naar boven