A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot belastingen van inkomsten en bepaalde andere belastingen;

Washington, 29 april 1948

B. TEKST

De Nederlandse en de Engelse tekst van het Verdrag zijn geplaatst inStb. J 80.

Zie ook de rubrieken J van Trb. 1955, 124 en Trb. 1966, 183.

Voor wijziging van artikel VIII van het Verdrag zie rubriek J van Trb. 1995, 273.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1955, 124.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1955, 124.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1955, 124, Trb. 1956, 108, Trb. 1987, 185 en Trb. 1993, 200.

Het Verdrag is voor Nederland buiten werking getreden op 31 december 1992.

Het Verdrag was voor de Nederlandse Antillen en Aruba buiten werking getreden op 1 januari 1988, met uitzondering van artikel VIII en bijbehorende bepalingen.

Artikel VIII, zoals gewijzigd bij Protocol van 1995, van het Verdrag is ingevolge artikel XVII, derde lid, van het Verdrag op 1 januari 1997 voor Aruba buiten werking getreden.

Artikel VIII, met bijbehorende bepalingen, blijft van kracht voor de Nederlandse Antillen.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1955, 124, Trb. 1956, 108, Trb. 1966, 183, Trb. 1987, 185, Trb. 1993, 200 en Trb. 1997, 5.

Verwijzingen

Titel:Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Washington, 18 december 1992
Laatste Trb. :Trb. 2005, 69

Uitgegeven de negende maart 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

Naar boven