67 (1975) Nr. 19

A. TITEL

Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen;

(met Bijlagen)

Genève, 15 november 1975

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van de Overeenkomst, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1979, 78.

Voor de Engelse en de Franse tekst van wijzigingen van de Bijlagen bij de Overeenkomst zie rubriek J van Trb. 1985, 56, Trb. 1987, 13, Trb. 1989, 87, Trb. 1991, 87 en 178, Trb. 1993, 58, Trb. 1994, 267, Trb. 1996, 19 en 279, Trb. 1997, 290, Trb. 2001, 200, Trb. 2003, 12, Trb. 2004, 7 en rubriek B van Trb. 2008, 6 en Trb. 2008, 195.


In overeenstemming met artikel 8, derde lid, van de Overeenkomst heeft de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties op 30 maart 2009 onderstaande door verscheidene Overeenkomstsluitende Partijen voorgestelde wijziging van Bijlage I bij de Overeenkomst ter kennis gebracht van de bevoegde beleidsinstanties van alle Overeenkomstsluitende Partijen. De Engelse en Franse tekst1) van de wijziging luiden als volgt:


Modifications to Annex I to the European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR)

  • B. Branch, link and connecting roads

    • New road E 265 from Tallinn (Estonia) to Kappelskär (Sweden)

Overall reference

E 265: Tallinn – Paldiski – KappelskärAmendement à l’annexe I de l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR)

  • B. Routes d’embranchement, de rocade ou de liaison

    • Nouvelle route E 265 entre Tallinn (Estonie) et Kappelskär (Suède)

Désignation générale

E 265: Tallinn – Paldiski – Kappelskär


C. VERTALING

Zie Trb. 1979, 78, Trb. 1993, 58 en Trb. 2008, 47.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1983, 61, Trb. 1993, 58, Trb. 1994, 267, Trb. 1996, 19 en 279, Trb. 1997, 290, Trb. 2001, 200, Trb. 2003, 12, Trb. 2004, 7, Trb. 2008, 6 en Trb. 2008, 195.


De hierboven in rubriek B opgenomen wijziging van Bijlage I van 30 maart 2009 behoefde ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E en F van Trb. 1979, 78. Voor een partijenoverzicht zie Trb. 2008, 6.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1983, 61, Trb. 2008, 6 en Trb. 2008, 195.


Wijziging van Bijlage I van 30 maart 2009

Aangezien binnen de periode van zes maanden volgende op de datum van de kennisgeving van de Secretaris-Generaal geen van de Overeenkomstsluitende Partijen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgestelde wijziging van Bijlage I van 30 maart 2009, is deze in overeenstemming met artikel 8, vierde lid, aanvaard.

Ingevolge artikel 8, vijfde lid, van de Overeenkomst zal de bovenstaande wijziging op 14 januari 2010 in werking treden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal de wijziging alleen voor Nederland gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1979, 78, Trb. 1983, 61, Trb. 1985, 56, Trb. 1987, 13, Trb. 1989, 87, Trb. 1991, 87 en 178, Trb. 1993, 58, Trb. 1994, 267, Trb. 1996, 19 en 279, Trb. 1997, 290, Trb. 2001, 200, Trb. 2003, 12, Trb. 2004, 7, Trb. 2008, 6 en Trb. 2008, 195.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 143

Uitgegeven de achttiende november 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De Russische tekst is niet afgedrukt.

Naar boven