Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 27 oktober 2023, nr. WJZ/ 38060424, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024 (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024)

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vijfde lid, 39, vijfde lid, 47, vijfde lid, 54, vijfde lid, 55i, vierde lid, en 68, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

basisbedrag als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, 28, eerste lid, 44, eerste lid, en 55f, eerste lid, van het besluit;

besluit:

Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;

regeling 2008:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

regeling 2012:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

regeling 2014:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

regeling 2015:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;

regeling voorjaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;

regeling najaar 2016:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;

regeling voorjaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;

regeling najaar 2017:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;

regeling voorjaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;

regeling najaar 2018:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;

regeling voorjaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;

regeling najaar 2019:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;

regeling voorjaar 2020:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020;

regeling najaar 2020:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020;

regeling 2021:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021;

regeling 2022:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022;

regeling 2023:

Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023;

tenderbedrag:

tenderbedrag als bedoeld in de artikelen 19, eerste lid, 36, eerste lid, en 51, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

Voor de regelingen tot en met voorjaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

0,133

Artikel 9, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

0,510

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie AVI

0,267

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,144

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

0,144

1

2

3

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 2, eerste lid

Wind op land

0,133

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

0,133

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

0,510

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

0,118

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

0,267

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,144

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie

0,144

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

0,144

1

2

3

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,133

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

0,133

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

0,510

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp

0,118

Artikel 15, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

0,267

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,144

Artikel 29, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting en thermische conversie

0,144

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

0,144

1

2

3

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, eerste lid

Afvalverbrandingsinstallatie (AVI)

0,267

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,144

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

0,144

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

0,144

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,133

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

0,133

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

0,133

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

0,142287

Artikel 40, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp

0,118

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

0,144

Artikel 48, eerste lid

Osmose

0,144

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

0,144

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

0,144

1

2

3

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

0,144

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

0,144

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,133

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW windrijk

0,133

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

0,133

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

0,133

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

0,142287

Artikel 28, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp

0,118

Artikel 32, eerste lid

Osmose

0,144

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

0,144

1

2

3

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

0,144

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

0,144

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse

0,144

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,133

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

0,133

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

0,133

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

0,118

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

0,142287

Artikel 15, eerste lid

Osmose

0,144

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

0,144

1

2

3

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

0,144

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

0,144

Artikel 5, eerste lid

AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse

0,144

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

0,133

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

0,133

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

0,133

Artikel 11, eerste lid

Wind op zee

0,142287

Artikel 13, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV)

0,118

Artikel 15, eerste lid

Osmose

0,144

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

0,144

1

2

3

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht nieuw

0,144

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht renovatie

0,144

Artikel 6

AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse

0,144

Artikel 8

Wind op land

0,107

Artikel 10

Wind op land één-op-één vervanging

0,107

Artikel 12

Wind op verbindende waterkeringen

0,107

Artikel 14

Wind in meer

0,107

Artikel 16

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting > 3*80A

0,118

Artikel 18

Osmose

0,144

Artikel 20

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm

0,144

Artikel 62

Wind op land, overgangsregeling

0,133

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting 3*80A

0,123

Artikel 16

Osmose

0,147

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

0,147

1

2

3

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting 3*80A

0,123

Artikel 16

Osmose

0,147

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

0,147

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14

Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting > 3*80A

0,123

Artikel 16

Osmose

0,147

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

0,147

1

2

3

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse)

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14, onderdelen a en b

Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting > 3*80A

0,123

Artikel 16

Osmose

0,147

Artikel 18

Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie

0,147

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Osmose

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkering, ≥ 8 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkering, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting > 3*80A

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,176

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

1

2

3

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Osmose

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1MWp en aansluiting > 3*80A

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,176

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Osmose

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting > 3*80A

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,176

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, zonvolgend niet gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

1

2

3

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Osmose

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting > 3*80A

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,176

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, niet-gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, zonvolgend niet- gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,147

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

Artikel 6

Osmose

0,147

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,110

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, < 6,75 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,110

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s

0,110

Artikel 12, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

Artikel 14, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting > 3*80A

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,176

Artikel 14, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

Artikel 14, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

Artikel 14, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV), ≥ 1 MWp, zonvolgend niet gebouwgebonden systeem

Netlevering: 0,123

Niet-netlevering: 0,162

Artikel 3

Voor de regelingen vanaf najaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie

0,147

0,000

Artikel 4, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,147

0,000

Artikel 4, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,147

0,000

Artikel 6

Osmose

0,147

0,000

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,5 m/s

0,110

0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s

0,110

0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,110

0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel f

Wind op land, < 6,75 m/s

0,110

0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a

Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt

0,110

0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b

Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt

0,110

0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt

0,110

0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt

0,110

0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt

0,110

0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel f

Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt

0,110

0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel a

Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s

0,110

0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel b

Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s

0,110

0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel c

Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,110

0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel d

Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,110

0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel e

Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,110

0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel f

Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s

0,110

0,004

Artikel 14, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,110

0,004

Artikel 16, eerste lid, onderdeel a

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting > 3*80A

Netlevering: 0,123

Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,176

Niet-netlevering: 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel b

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

Netlevering: 0,123

Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162

Niet-netlevering: 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel c

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, niet-gebouwgebonden

Netlevering: 0,123

Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162

Niet-netlevering 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel d

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, zonvolgend niet-gebouwgebonden

Netlevering: 0,123

Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162

Niet-netlevering: 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel e

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, drijvend op water

Netlevering: 0,123

Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162

Niet-netlevering: 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel f

Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

Netlevering: 0,123

Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162

Niet-netlevering: 0,000

1

2

3

4

Artikel regeling 2021

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh

Artikel 11, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm

0,1470

0,0000

Artikel 11, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,1470

0,0000

Artikel 11, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,1470

0,0000

Artikel 13

Osmose

0,1470

0,0000

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Wind op land, ≥ 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

Wind op land, < 6,75 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6°

Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4°

Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5°

Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6°

Wind op waterkering, < 6,75 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 21, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km2

0,1095

0,0040

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80A, op land of drijvend op water

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c

Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d

Zon-PV ≥ 1 MWp, op land

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel e

Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel f

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel g

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering:0,0000

1

2

3

4

Artikel regeling 2022

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh

Artikel 11, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm

0,1470

0,0000

Artikel 11, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,1470

0,0000

Artikel 11, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,1470

0,0000

Artikel 13

Osmose

0,1470

0,0000

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Wind op land, ≥ 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

Wind op land, < 6,75 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

Wind op waterkering, < 6,75 m/s

0,1095

0,0040

Artikel 21, eerste lid

Wind in meer, water ≥ 1 km²

0,1095

0,0040

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Zon-PV ≥ 15 MWp, op land

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

Netlevering: 0,1227

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622

Niet-netlevering: 0,0000

1

2

3

4

Artikel regeling 2023

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh

Artikel 13, onderdeel a

Waterkracht, valhoogte < 50 cm

0,1488

0,0000

Artikel 13, onderdeel b

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm

0,1488

0,0000

Artikel 13, onderdeel c

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie

0,1488

0,0000

Artikel 15

Osmose

0,1488

0,0000

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Wind op land, ≥ 8,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

Wind op land, < 6,75 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5°

Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6°

Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3°

Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°

Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5°

Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6°

Wind op waterkering, < 6,75 m/s

0,1109

0,0040

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%)

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1774

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%)

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%)

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1774

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%)

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%)

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1774

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%)

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3

Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%)

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1°

Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°

Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3°

Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

Netlevering: 0,1243

Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637

Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 4

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling worden de correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

0,142287

1

2

3

Artikel Regeling windenergie op zee 2015

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 2

Wind op zee

0,116119

1

2

3

Artikel Regeling windenergie op zee 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 2

Wind op zee

0,116119

1

2

3

Artikel Regeling innovatieve windenergie op zee

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh

Artikel 2, onderdeel a

Innovatieve wind op zee

0,116119

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 5

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,0719

Artikel 42a, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,0719

Artikel 51, eerste lid

Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,0719

Artikel 54, eerste lid

Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

0,0719

Artikel 86, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 49, eerste lid

Biomassa-allesvergisting -covergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

0,0719

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

0,0560

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

0,1136

Artikel 59, eerste lid

Biomassavergassing

0,0719

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en covergisting

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting, vergisting en covergisting van dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,0719

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,0719

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,0719

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 37, eerste lid

Allesvergisting, vergisting en covergisting van dierlijke mest (groen gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,0719

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,0719

Artikel 41, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,0719

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 22

Allesvergisting, vergisting en covergisting van dierlijke mest en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,072

Artikel 24

AWZI, RWZI

0,072

Artikel 26, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting, en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 28, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,072

Artikel 22

AWZI, RWZI

0,072

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

0,072

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,072

Artikel 22

AWZI, RWZI

0,072

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

0,072

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas)

0,072

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,072

Artikel 22

AWZI, RWZI

0,072

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas)

0,072

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 20, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 20, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 20, onderdeel c

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,072

Artikel 22

AWZI, RWZI

0,072

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting

0,072

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 26, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 16, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,072

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,072

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 16, onderdeel b

Vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,072

Artikel 16, onderdeel c

Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,072

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,072

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400kW

0,072

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400kW

0,072

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, hernieuwbaar gas

0,072

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

0,072

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400kW

0,072

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400kW

0,072

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, hernieuwbaar gas

0,072

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

0,072

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 16, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 16, onderdeel b

Monomestvergisting > 400kW

0,072

Artikel 16, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400kW

0,072

Artikel 18, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties

0,072

Artikel 20

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

0,072

Artikel 22, eerste lid

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

1

2

3

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 18, onderdeel a

Allesvergisting

0,072

Artikel 18, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW

0,072

Artikel 18, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW

0,072

Artikel 20, eerste lid

Biomassavergisting verlengde levensduur

0,072

Artikel 22, eerste lid

Verbeterde slibgisting bij rioolwater-zuiveringsinstallaties

0,072

Artikel 24

Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting

0,072

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Biomassavergassing (≥95% biogeen)

0,072

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Biomassavergassing (uitgezonderd B-hout)

0,072

1

2

3

Artikel regeling 2021

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 25, onderdeel a

Allesvergisting, gas

0,0719

Artikel 25, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW, gas

0,0719

Artikel 25, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas

0,0719

Artikel 27, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0719

Artikel 27, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gas

0,0719

Artikel 27, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0719

Artikel 27, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas

0,0719

Artikel 29, eerste lid

RWZI verbeterde slibgisting, gas

0,0719

Artikel 31

RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0719

Artikel 33, onderdeel a

Biomassavergassing (inclusief B-hout)

0,0719

Artikel 33, onderdeel b

Biomassavergassing (exclusief B-hout)

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2022

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 25, onderdeel a

Allesvergisting, gas

0,0719

Artikel 25, onderdeel b

Monomestvergisting > 400 kW, gas

0,0719

Artikel 25, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas

0,0719

Artikel 27, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0719

Artikel 27, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gas

0,0719

Artikel 27, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0719

Artikel 27, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas

0,0719

Artikel 29, eerste lid

RWZI verbeterde slibgisting, gas

0,0719

Artikel 31

RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie)

0,0719

Artikel 33, onderdeel a

Biomassavergassing (inclusief B-hout)

0,0719

Artikel 33, onderdeel b

Biomassavergassing (exclusief B-hout)

0,0719

1

2

3

Artikel regeling 2023

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 25, onderdeel a

Allesvergisting, gas

0,0719

Artikel 25, onderdeel b

Monomestvergisting > 450 kW, gas

0,0719

Artikel 25, onderdeel c

Monomestvergisting ≤ 450 kW, gas

0,0719

Artikel 27, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, ombouw naar gas

0,0719

Artikel 27, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gas

0,0719

Artikel 27, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 450 kW, ombouw naar gas

0,0719

Artikel 27, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 450 kW, gas

0,0719

Artikel 29, eerste lid

RWZI verbeterde slibgisting, gas

0,0719

Artikel 31, onderdeel a

Biomassavergassing (inclusief B-hout)

0,0719

Artikel 31, onderdeel b

Biomassavergassing (exclusief B-hout)

0,0719

Artikel 6

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel Regeling monomestvergisting 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Monomestvergisting/gas

0,072

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 7

Voor regelingen tot en met voorjaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

0,0953

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

0,0560

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

0,0811

Artikel 91, eerste lid

Biomassa-allesvergisting, vergisting en co-vergisting

0,0953

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

0,1036

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,0953

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

0,0718

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

0,0816

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassa-allesvergisting (WKK)

0,1094

Artikel 111, eerste lid, onderdeel b

Biomassacovergisting (WKK)

0,1094

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

0,0560

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassa covergisting uitbreiding warmte

0,0000

Artikel 121, eerste lid

Zonthermie

0,1507

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en covergisting (WKK)

0,1097

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

0,0872

1

2

3

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte

0,0560

Artikel 62, eerste lid,

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 2.700 meter diepte

0,0560

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

0,0727

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

0,1036

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,0953

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

0,0700

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

0,0816

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

0,0560

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

0,0000

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

0,1507

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,1097

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

0,0872

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,0560

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,0953

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Allesvergisting gecombineerde opwekking, vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,1094

1

2

3

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte < 5 MWth

0,0953

Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte ≥ 5 MWth

0,0560

Artikel 62, eerste lid

Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 3.300 meter diepte

0,0560

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

0,0727

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

0,1036

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,0953

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa (WKK) >10 MW en ≤ 100 MW

0,0700

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa (WKK) ≤ 10 MW

0,0816

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

0,0560

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

0,0000

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

0,1507

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,1117

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

0,0872

Artikel 78, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,0560

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,0953

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting gecombineerde opwekking en vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,1094

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

0,1441

1

2

3

Artikel regeling 2015

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste of vloeibare biomassa, 0,5-5 MWth

0,095

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,056

Artikel 32, eerste lid

Warmte, Industriële stoomproductie uit houtpellets

0,056

Artikel 34, eerste lid

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook

0,144

Artikel 36

Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte

0,056

Artikel 38

Geothermie, warmtekracht

0,073

Artikel 40, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

0,095

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie van biomassa, 10-100 MWe

0,070

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie van biomassa (WKK) ≤ 10 MWe

0,082

Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande allesvergisting, uitbreiding warmte en bestaande thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, uitbreiding warmte

0,056

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

0,000

Artikel 46

Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 100 m2

0,151

Artikel 48, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,112

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe

0,087

Artikel 52, eerste lid

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte

0,056

Artikel 54, onderdelen a, b en f

Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,095

Artikel 54, onderdelen c en d

Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,109

Artikel 54, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,144

Artikel 56

RWZI – Thermofiele gisting van secundair slib

0,109

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

0,095

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,056

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

0,056

Artikel 32, eerste lid onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

0,147

Artikel 32, eerste lid onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

0,147

Artikel 34, onderdelen, a, b en c

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,056

Artikel 34, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,056

Artikel 36

Geothermie, gecombineerde opwekking

0,066

Artikel 38, eerste lid

Ketel op vloeibare biomassa

0,095

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 Mwe

0,079

Artikel 42

Zonthermie, apertuuroppervlakte ≥ 200 m2

0,095

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

0,114

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,114

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

0,088

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW, 1 jaar MEP compensatie

0,088

Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

0,056

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,056

Artikel 50, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,095

Artikel 50, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,095

Artikel 50, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,111

Artikel 50, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,111

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,147

Artikel 50, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,095

Artikel 52

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

0,111

1

2

3

Artikel regeling najaar 2016

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

0,095

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,056

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets

0,056

Artikel 32, eerste lid, onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

0,147

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

0,147

Artikel 34, onderdelen, a, b en c

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,056

Artikel 34, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,056

Artikel 36

Geothermie, gecombineerde opwekking

0,066

Artikel 38, eerste lid

Ketel op vloeibare biomassa

0,095

Artikel 40, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 Mwe

0,079

Artikel 42

Zonthermie, apertuuroppervlakte ≥ 200 m2

0,095

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

0,114

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,114

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

0,088

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW, 1 jaar MEP compensatie

0,088

Artikel 48, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

0,056

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,056

Artikel 50, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,095

Artikel 50, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,095

Artikel 50, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,111

Artikel 50, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,111

Artikel 50, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,147

Artikel 50, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

0,095

Artikel 52

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

0,111

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

0,101

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,056

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets ≥ 5 MWth

0,056

Artikel 32, eerste lid onderdeel a

Bestaande capaciteit voor bij- en meestook

0,147

Artikel 32, eerste lid, onderdeel b

Nieuwe capaciteit voor meestook

0,147

Artikel 34, onderdelen, a, b en c

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,056

Artikel 34, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,056

Artikel 36, eerste lid

Ketel op vloeibare biomassa

0,095

Artikel 38, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

0,066

Artikel 40, eerste lid

Zonthermie

0,101

Artikel 42, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

0,101

Artikel 42, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,101

Artikel 44, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

0,088

Artikel 46, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

0,056

Artikel 46, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,056

Artikel 48, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,095

Artikel 48, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,095

Artikel 48, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,099

Artikel 48, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,098

Artikel 48, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,140

Artikel 48, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,095

Artikel 50

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

0,111

1

2

3

Artikel regeling najaar 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth

0,101

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth

0,056

Artikel 30, eerste lid

Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets ≥ 5 MWth

0,056

Artikel 32, onderdelen, a, b en c

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,056

Artikel 32, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,056

Artikel 34, eerste lid

Ketel op vloeibare biomassa

0,095

Artikel 36, eerste lid

Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe

0,066

Artikel 38, eerste lid

Zonthermie

0,101

Artikel 40, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK)

0,101

Artikel 40, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK)

0,101

Artikel 42, eerste lid

Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW

0,088

Artikel 44, eerste lid, onderdeel a

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte)

0,056

Artikel 44, eerste lid, onderdeel b

Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte)

0,056

Artikel 46, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,095

Artikel 46, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,095

Artikel 46, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,099

Artikel 46, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,098

Artikel 46, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,140

Artikel 46, onderdeel f

Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW

0,095

Artikel 48

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib)

0,111

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

0,101

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie, ≥ 1 MW

0,095

Artikel 24, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 24, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 24, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,072

Artikel 26, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,095

Artikel 26, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,095

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,120

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,131

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,149

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,151

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,095

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,129

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,095

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,101

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m k

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,086

1

2

3

Artikel regeling najaar 2018

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 22, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

0,101

Artikel 22, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie, ≥ 1 MW

0,095

Artikel 24, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 24, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 24, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter

0,072

Artikel 26, onderdeel a

Warmte allesvergisting

0,095

Artikel 26, onderdeel b

Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,095

Artikel 26, onderdeel c

Gecombineerde opwekking allesvergisting

0,120

Artikel 26, onderdeel d

Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest

0,131

Artikel 26, onderdeel e

Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,149

Artikel 26, onderdeel f

Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW

0,151

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,095

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,129

Artikel 30, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,095

Artikel 32, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,101

Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid

Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 38, eerste lid

Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,086

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,101

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,095

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte; diepte ≥ 4.000 meter

0,072

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,095

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,120

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,095

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,121

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,151

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,149

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,095

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,129

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,095

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,095

Artikel 36, eerste lid, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel g

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 40, eerste lid

Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,056

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

0,086

1

2

3

Artikel regeling najaar 2019

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie, ≥ 140 kW en < 1 MW

0,101

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie, ≥ 1 MW

0,095

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

0,072

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,095

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,120

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,095

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,121

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,151

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,149

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,095

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,129

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,095

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,095

Artikel 36, eerste lid, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel g

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 40, eerste lid

Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,056

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

0,086

1

2

3

Artikel regeling voorjaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 24, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,101

Artikel 24, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,095

Artikel 26, onderdelen a en b

Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 26, onderdeel c

Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter

0,072

Artikel 26, onderdeel d

Geothermie warmte, diepte ≥ 4.000 meter

0,072

Artikel 28, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,095

Artikel 28, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,120

Artikel 28, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,095

Artikel 28, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,121

Artikel 28, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,095

Artikel 28, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,149

Artikel 30, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte

0,095

Artikel 30, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking

0,129

Artikel 32, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,095

Artikel 34, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,095

Artikel 36, eerste lid, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel g

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 36, eerste lid, onderdeel i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 38, eerste lid

Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 40, eerste lid

Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 42, eerste lid

Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking

0,072

Artikel 44, eerste lid

Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking

0,086

Artikel 8

Voor de regelingen vanaf najaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • d. voor de opbrengsten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 47, derde lid van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom.

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie ETS 2024 in €/kWh

Artikel 28, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW

0,101

0,002

Artikel 28, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MW

0,095

0,002

Artikel 30, onderdelen a en d

Diepe geothermie < 20 MWth, basislast

0,072

0,002

Artikel 30, onderdelen b en e

Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast

0,072

0,002

Artikel 30, onderdeel c

Diepe geothermie, verwarming gebouwde omgeving

0,072

0,002

Artikel 30, onderdeel f

Diepe geothermie basislast, aanvullende put

0,072

0,002

Artikel 30, onderdeel g

Geothermie, diepte ≥ 4.000 meter

0,072

0,019

Artikel 34, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,095

0,019

Artikel 34, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,120

0,010

Artikel 34, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,095

0,019

Artikel 34, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,121

0,009

Artikel 34, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,095

0,019

Artikel 34, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,149

0,009

Artikel 36, eerste lid, onderdeel a

Verbeterde slibgisting RWZI, warmte

0,095

0,002

Artikel 36, eerste lid, onderdeel b

Verbeterde slibgisting RWZI, gecombineerde opwekking

0,129

0,001

Artikel 38, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

0,095

0,002

Artikel 40, eerste lid, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 40, eerste lid, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 40, eerste lid, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 40, eerste lid, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 40, eerste lid, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 40, eerste lid, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 40, eerste lid, onderdeel g

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 40, eerste lid, onderdeel h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 40, eerste lid, onderdeel i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen)

0,072

0,019

Artikel 42, eerste lid

Grote ketel op B-hout

0,072

0,019

Artikel 44, eerste lid

Ketel stadsverwarming op houtpellets

0,072

0,002

Artikel 46, eerste lid

Stoomketel op houtpellets

0,072

0,019

Artikel 48, eerste lid

Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

0,086

0,019

Artikel 50, eerste lid

Verlengde levensduur ketel vaste of vloeibare biomassa

0,072

0,002

Artikel 52, eerste lid

Composteringsinstallatie champost

0,095

0,002

1

2

3

4

Artikel regeling 2021

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie ETS 2024 in €/kWh

Artikel 35, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth

0,1010

0,0019

Artikel 35, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MWth

0,0953

0,0019

Artikel 37, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,0953

0,0185

Artikel 37, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,1203

0,0096

Artikel 37, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,0953

0,0185

Artikel 37, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,1211

0,0093

Artikel 37, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,0953

0,0185

Artikel 37, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,1489

0,0093

Artikel 39, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, warmte

0,0953

0,0185

Artikel 39, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking

0,1203

0,0096

Artikel 39, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW

0,0953

0,0185

Artikel 39, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,1489

0,0093

Artikel 41, eerste lid, onderdeel a

RWZI verbeterde slibgisting, warmte

0,0953

0,0019

Artikel 41, eerste lid, onderdeel b

RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking

0,1287

0,0007

Artikel 43

Ketel op vloeibare biomassa

0,0953

0,0019

Artikel 45, eerste lid

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa

0,0953

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel g

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, eerste lid, onderdeel i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 49, eerste lid

Grote ketel op B-hout

0,0719

0,0185

Artikel 51, eerste lid

Grote ketel op houtpellets voor gebouwde omgeving

0,0719

0,0019

Artikel 53, eerste lid

Grote stoomketel op houtpellets

0,0719

0,0185

Artikel 55

Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

0,0858

0,0185

Artikel 57, eerste lid

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

0,0719

0,0185

Artikel 59, eerste lid

Composteringsinstallatie champost

0,0953

0,0019

Artikel 61, onderdeel a en d

Diepe geothermie < 20MWth, basislast

0,0719

0,0019

Artikel 61, onderdeel b en e

Diepe geothermie ≥ 20MWth, basislast

0,0719

0,0019

Artikel 61, onderdeel c

Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

0,0719

0,0019

Artikel 61, onderdeel f

Diepe geothermie, basislast, aanvullende put

0,0719

0,0019

Artikel 61, onderdeel g

Ultradiepe geothermie, basislast

0,0719

0,0185

1

2

3

4

Artikel regeling 2022

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie ETS 2024 in €/kWh

Artikel 35, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth

0,1010

0,0019

Artikel 35, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MWth

0,0953

0,0019

Artikel 37, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,0953

0,0185

Artikel 37, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,1205

0,0095

Artikel 37, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 400 kW

0,0953

0,0185

Artikel 37, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW

0,1320

0,0054

Artikel 37, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW

0,0953

0,0185

Artikel 37, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,1483

0,0067

Artikel 39, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, warmte

0,0953

0,0185

Artikel 39, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking

0,1205

0,0095

Artikel 39, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW

0,0953

0,0185

Artikel 39, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW

0,1483

0,0067

Artikel 41, eerste lid, onderdeel a

RWZI verbeterde slibgisting, warmte

0,0953

0,0019

Artikel 41, eerste lid, onderdeel b

RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking

0,1287

0,0007

Artikel 43

Ketel op vloeibare biomassa

0,0953

0,0019

Artikel 45

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa

0,0953

0,0185

Artikel 47, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, onderdeel g

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, onderdeel h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 47, onderdeel i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen)

0,0719

0,0185

Artikel 49

Grote ketel op B-hout

0,0719

0,0185

Artikel 51

Grote ketel op houtpellets voor gebouwde omgeving

0,0560

0,0019

Artikel 53

Grote stoomketel op houtpellets

0,0719

0,0185

Artikel 55

Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

0,0858

0,0185

Artikel 57, eerste lid, onderdeel a

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

0,0953

0,0185

Artikel 57, eerste lid, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

0,0719

0,0185

Artikel 59, eerste lid

Composteringsinstallatie, warmte

0,0953

0,0019

Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 1° en d, subonderdeel 1°

Diepe geothermie < 12 MWth, basislast

0,0560

0,0019

Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 2° en d, subonderdeel 2°

Diepe geothermie ≥ 12 MWth en < 20 MWth, basislast

0,0560

0,0019

Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 3° en d, subonderdeel 3°

Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast

0,0560

0,0019

Artikel 61, onderdeel b

Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

0,0560

0,0019

Artikel 61, onderdeel c

Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving

0,0560

0,0019

Artikel 61, onderdeel e

Diepe geothermie, basislast, aanvullende put

0,0560

0,0019

Artikel 61, onderdeel f

Ultradiepe geothermie, basislast

0,0560

0,0185

1

2

3

4

Artikel regeling 2023

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie ETS 2024 in €/kWh

Artikel 33, eerste lid, onderdeel a

Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth

0,1010

0,0019

Artikel 33, eerste lid, onderdeel b

Zonthermie ≥ 1 MWth

0,0953

0,0019

Artikel 35, onderdeel a

Allesvergisting, warmte

0,0953

0,0185

Artikel 35, onderdeel b

Allesvergisting, gecombineerde opwekking

0,1214

0,0095

Artikel 35, onderdeel c

Monomestvergisting, warmte > 450 kW

0,0953

0,0185

Artikel 35, onderdeel d

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 450 kW

0,1332

0,0054

Artikel 35, onderdeel e

Monomestvergisting, warmte ≤ 450 kW

0,0953

0,0185

Artikel 35, onderdeel f

Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 450 kW

0,1495

0,0067

Artikel 37, onderdeel a

Allesvergisting verlengde levensduur, warmte

0,0953

0,0185

Artikel 37, onderdeel b

Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking

0,1214

0,0095

Artikel 37, onderdeel c

Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 450 kW

0,0953

0,0185

Artikel 37, onderdeel d

Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 450 kW

0,1495

0,0067

Artikel 39, eerste lid, onderdeel a

RWZI verbeterde slibgisting, warmte

0,0953

0,0019

Artikel 39, eerste lid, onderdeel b

RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking

0,1298

0,0007

Artikel 41, onderdeel a

Ketel op vloeibare biomassa, stadsverwarming

0,0953

0,0019

Artikel 41, onderdeel b

Ketel op vloeibare biomassa, overige toepassingen

0,0953

0,0185

Artikel 43

Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa

0,0953

0,0019

Artikel 45, onderdeel a

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 45, onderdeel b

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 45, onderdeel c

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 45, onderdeel d

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 45, onderdeel e

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 45, onderdeel f

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 45, onderdeel g

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 45, onderdeel h

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 45, onderdeel i

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen)

0,0560

0,0185

Artikel 47

Grote ketel op B-hout

0,0560

0,0185

Artikel 49, eerste lid, onderdeel a

Grote stoomketel op houtpellets ≥ 5 MWth en < 50 MWth

0,0560

0,0185

Artikel 49, eerste lid, onderdeel b

Grote stoomketel op houtpellets ≥ 50 MWth

0,0560

0,0185

Artikel 51

Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen

0,0858

0,0185

Artikel 53, eerste lid

Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur

0,0560

0,0019

Artikel 55, eerste lid

Composteringsinstallatie, warmte

0,0953

0,0019

Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 1 en onderdeel d, subonderdeel 1

Diepe geothermie < 12 MWth, basislast

0,0560

0,0019

Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 2 en onderdeel d, subonderdeel 2

Diepe geothermie ≥ 12 MWth en < 20 MWth, basislast

0,0560

0,0019

Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 3 en onderdeel d, subonderdeel 3

Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast

0,0560

0,0019

Artikel 57, onderdeel b

Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving

0,0560

0,0019

Artikel 57, onderdeel c

Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving

0,0560

0,0019

Artikel 57, onderdeel e

Diepe geothermie, basislast, aanvullende put

0,0560

0,0019

Artikel 57, onderdeel f

Ultradiepe geothermie, basislast

0,0560

0,0185

Artikel 9

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling worden de correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de energieprijs, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op € 0 per kWh;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

Artikel Regeling monomestvergisting 2017

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie energieprijs 2024 in €/kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Monomestvergisting/elektriciteit en warmte

0,140

§ 5. Correctiebedragen andere technieken ter vermindering van broeikasgas

Artikel 10

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

 • a. voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

 • b. voor de opbrengsten of vermeden kosten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;

 • c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1

2

3

4

Artikel regeling najaar 2020

Omschrijving categorie

Voorlopige correctie productprijs 2024 in €/kWh

Voorlopige correctie ETS 2024 in €/kWh

Artikel 32, onderdeel a

Ondiepe geothermie, basislast

0,095

0,002

Artikel 32, onderdeel b

Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving

0,095

0,002

Artikel 54, eerste lid,

Thermische energie uit oppervlaktewater

0,101

0,002

Artikel 56, eerste lid

Thermische energie uit drink- of afvalwater

0,101

0,002

Artikel 58, eerste lid

Daglichtkas

0,072

0,002

Artikel 60, eerste lid

Elektroboiler

0,072

0,006

Artikel 62, eerste lid, onderdeel a

Industriële warmtepomp (gesloten)

0,072

0,013