Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2023 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) en heeft als identifier "stcrt-2023-19923".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens
Identifier stcrt-2023-19923
Jaargang 2023
Maker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAvvMR-Web/1.5/xml/MC-OEP-StcrtBvasAvvMR-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2023-07-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19923
Subrubriek algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling)
Taal nl
Titel Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2023, nummer CvTE-23.00879, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2025, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi ten behoeve van het examenjaar 2024 tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi ten behoeve van het examenjaar 2026 (Regeling syllabi centrale examens vo 2025)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties