Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-6357".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-02-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies, artikel 77 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2022-6357
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-02-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 6357
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 februari 2022, 2022-0000055777, tot het tijdelijk doen van verstrekkingen aan gerepatrieerden en evacués ten gevolge van de crisis in Oekraïne in 2022 (Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties