Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-03-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-6099".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-03-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-6099
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Justitie en Veiligheid
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-03-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 6099
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2022, nr. 3849015, houdende de bekendmaking van een beleidsregel voor coulance bij de toepassing van de Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 (Beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties