Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-3384".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-01-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2022-3384
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-02-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3384
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 2022, kenmerk 3307725-1023123-Z, houdende wijziging Regeling zorgverzekering i.v.m. uitstroom van Lenalidomide uit de sluis voor dure geneesmiddelende toelating van een sluismiddel tot het basispakket
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties